Crinan Canal

Alla dess bilder togs av Jens Marklund 2004

Näst sista slussen vid Crinan, västra änden av kanalen

Sjöslussen vid Crinan. I motsats till kanalens alla andra slussar är sjöslussarna maskinopererade och hanteras av British Waterways personal.

Kanalkontoret i Crinan.

Ulrika och Jens sjösatte vid sluss 13 och tog en tur på ett den slussfria sträckan upp till Crinan.

Näst sista slussen vid Crinan, västra änden av kanalen.

Sjöslussen vid Crinan. I motsats till kanalens alla andra slussar är sjöslussarna maskinopererade och hanteras av British Waterways personal.

Kanalkontoret i Crinan.

Ulrika och Jens sjösatte vid sluss 13 och tog en tur på den slussfria sträckan upp till Crinan.

Kanalbankarna är mycket lummiga, man får nästan regnskogskänsla på vissa ställen.

Jens vid Bellanoch Bridge på nordgående.

Strax söder om Crinan Bridge finns en skarp S-krök.

Möte i den skarpa kröken.

Kanalbankarna är mycket lummiga, man får nästan regnskogskänsla på vissa ställen.

Jens vid Bellanoch Bridge på nordgående.

Strax söder om Crinan Bridge finns en skarp S-krök.

Möte i den skarpa kröken.

Ulrika och Jens vänder vid näst sista slussen vid Crinan.

Ulrika passerar Crinan Bridge på sydgående.

Regnskogskänslan förstärktes av att de faktiskt regnade.

Ulrika och Jens vänder vid näst sista slussen vid Crinan.

Ulrika passerar Crinan Bridge på sydgående.

Regnskogskänslan förstärktes av att de faktiskt regnade.

Lunchstopp bland ormbunkarna.

Sluss 13, handmanövrerad slusslucka öppnas.

Sluss 13, slussportarna öppnas med de långa hävarmarna av grovt timmer.

Lunchstopp bland ormbunkarna.

Sluss 13, handmanövrerad slusslucka öppnas.

Sluss 13, slussportarna öppnas med de långa hävarmarna av grovt timmer.

© Bilderna tagna 2004 av Jens Marklund


Tillbaka till huvudsidan om Crinan Canal.

Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 


Denna sida ändrades senast