Maas - Meuse

Floden Meuse/Maas har sin källa på Langresplatån i nordöstra Frankrike och mynnar ut i Nordsjön i Nederländerna vid Hoek van Holland. Den är 950 kilometer lång, varav 272 kilometer i Frankrike.
Under större delen av sitt meandrande lopp ligger floden ganska djupt i dalgångar. Det är egentligen först i Nederländerna som landskapet runt floden planas ut och hamnar i nivå med floden.
Floden har namnet Meuse i alla de franskspråkiga länder och områden den passerar, det vill säga Frankrike och Belgien, och namnet Maas i Nederländerna.
Floden är farbar i så gott som hela sin längd och har under många århundraden haft en mycket stor betydelse som transportled. Men sjöfarten på floden var tidigare mycket farlig och strapatsrik, varför den under årens lopp kanaliserats på så gott som hela sin sträckning. Kanaliseringen påbörjades under 1800-talet och runt 1850 var hela floden farbar utan alltför stora svårigheter. Merparten av kanaliseringarna har skett genom slussar i floden, men i Belgien och Nederländerna har i stället flodvatten utnyttjas i kanaler som löper parallellt med den meandrande floden.
Så går numera sjöfarten mellan Maastricht i Nederländerna och Liège i Belgien i Albertkanalen och i Julianakanalen mellan Maastricht och Wessem och Lateralkanal Linne-Buggenum mellan just Linne och Buggenum, dessa två båda i Nederländerna. Idag kan de största kanalfartygen ta sig från omlastningshamnarna vid Nordsjön upp till Namur i Belgien. På den franska delen kan dock bara fartyg med en längd upp till cirka 40 meter och en bredd av cirka 5 meter passera.

I belgiska staden Namur mynnar floden Sambre ut i Meuse. Via den kan man komma till staden Charlesroi där den belgiska kanalen Charlesroi Bryssel startar. Via Bryssel kan man komma vidare till floden Schelde och därmed till Antwerpen och vidare ut i Nordsjön om man så önskar.
Från Charlesroi kan man också fortsätta västerut på Sambre och komma in i Frankrike vid Jeumont.
Om man i stället fortsätter seglatsen från Namur söderut på Meuse kommer man ganska snart in i Frankrike där Meuse får namnet Canal de L'Est som vid staden Pont a Bar står i förbindelse med Canal des Ardennes. Meuse/Canal des L'Est slutar vid staden Trossey där den ansluter till Canal de la Marne au Rhin.
Via båda dessa kanaler kan man komma till Champagnes huvudort Reims, liksom till Paris och på olika vägar vidare till Medelhavet.

Se bilder från Maas i Nederländerna här.
Se bilder från Meuse i Belgien här.
Se bilder från Meuse i Frankrike här.

Lär mer om slussarna i Maas/Meuse här.


Källor: Ett flertal böcker om Europas kanaler, Nationalencyclopedien, Wikipedia, ett flertal farledsbeskrivningar och egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter eller bilder till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast