Nilen

Med sina 6 695 kilometer är Nilen jordens längsta flod. Den är dock inte jordens mest vattenrika trots sin längd och trots att den avvattnar 10 procent av Afrikas yta. Där Nilen passerar sumpmarkerna Sudd i södra Sudan är avdunstningen så stor att medelvattenföringen i floden minskar.
På sin väg från sista forsen vid Assuan ner till Medelhavet förlorar Nilen återigen vatten. Härifrån tas merparten av vattnet tillvara för bevattning av åkermark varför det i dagsläget knappast är något Nilvatten som rinner ut i Medelhavet.
Det stora Nildeltat som förr växte med 4 meter per år har under de senaste decennierna helt slutat växa.

Nilen har i alla tider haft en mycket stor betydelse. De årliga översvämningarna var en förutsättning för de egyptiska högkulturerna. Dessa översvämningar gav vatten åt de torra åkrarna, men lika viktigt var det gödslande slam som Nilen förde med sig.
I alla tider har Nilen även fungerat som transportled. Normalt flyter den relativt lugnt. Det finns sammanlagt sex forsar, eller katarakter som de kallas, mellan Assuan i södra Egypten och Karthoum i Sudan som hindrar sjöfarten. På de flesta övriga sträckor är floden farbar.
Förbi den första katarakten i Assuan har byggts en kanal med fyra slussar. Härifrån är Nilen farbar ända ner till Medelhavet, en sträcka på 968 kilometer utan hinder. Dock finns där fem slussar dels för att underlätta fartygstrafiken och dels för att passera kraftverksdammar.
I deltat vid Medelhavet finns också flera kanaler. Dels som förbindelser mellan de olika flodarmarna, men på en del ställen också för att få snabbare och enklare vägar direkt ut till Medelhavet.
Parallellt med Nilen mellan Assuan och Medelhavet finns kanaler på båda sidor under så gott som hela sträckningen. Säkerligen är de byggda i första hand för bevattning, men på många ställen förekommer även trafik med mindre båtar.

Uppströms Assuan har veterligt ingenting gjorts för att underlätta fartygstrafik, men på de flesta sträckorna är Nilen alltså farbar med ganska stora båtar.
Jongleikanalen i södra Sudan är tänkt att leda en del av Vita Nilens vatten en genare väg genom sumpmarkerna Sudd. På det viset skall man rädda mycket vatten undan avdustning och dessutom skall man utnyttja kanalen för sjöfart.


Vi närmar oss slussen från uppströms.

På väg in i slussen.

Inne i slussen och vis slussar nedströms.

Vi närmar oss slussen från uppströms.

På väg in i slussen.

Inne i slussen och vi slussar nedströms.

© Bilderna tagna av Bosse Arnholm 1995

Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Egyptens kanaler.
Tryck här för att komma tillbaka till sidan om Afrikas kanaler och floder .


Källor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-01-02