Egypten

Historisk kanal i Assuan

Ismaijehkanalen

El-Salamkanalen

Suezkanalen

ZayedkanalenKällor: Ett flertal internetsidor och encyklopedier.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 13-03-01