Kanaler och floder i Norra Asien

Norra Asien

Här behandlas enbart området Sibirien som är en del av Ryssland. Inte Mongoliet, Inre Mongoliet eller norra Kazakhstan som i en del fall räknas till Norra Asien.

Floder

Aldan, 2 273 kilometer, Amur, 2 824 kilometer, Angara, 1 779 kilometer, Indigirka, 1 726 kilometer, Irtysj 4 450 kilometer, Jana, 872 kilometer, Jenisej, 3 351 kilometer, Kolyma, 2 129 kilometer, Lena, 4 472 kilometer, Muna, 45 kilometer, Nizjnjaja Tunguska, 2 989 kilometer, Ob, 2 962 kilometer, Olenek, 2 292 kilometer, Popigaj, 532 kilometer, Taz, 1 401 kilometer, Tunguska Nizjnjaja, 2 989 kilometer, Tym, 850 kilometer, Tym på Sachalinön, 330 kilometer.

Gränsflod

Floden Ural bildar gräns mellan Europa och Asien.

Större och viktigare sjöar

Aralsjön, Bajkalsjön, Balkasjsjön, Chanka, Kaspiska HavetKällor: Nordisk Familjebok, NE, samt ett flertal internetsidor.
Sänd gärna kommentarer och tips till: Bosse Arnholm

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 


Denna sida ändrades senast 13-02-16