Trollhätte kanal

Stallbacka kanal

Stallbacka kanal är den ursprungliga kanalsträckningen i Trolhättans norra utkanter. Används numera som industrihamn och är fortfarande farbar.
Trollhätte kanals nuvarande sträckning går väster om Stallbackaön.

Kanalen sedd från norr

Kanalen sedd från söder

Till höger Stallbackakanalen sedd från söder och till vänster i bild Trollhätte kanals nuvarande sträckning.

Kanalen sedd från norr

Kanalen sedd från söder

Till höger Stallbacka kanal sedd från söder och till vänster i bild Trollhätte kanals nuvarande sträckning.Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19