Trollhätte kanal

Fakta och kuriosa

Göta Älv är Sveriges mest vattenrika älv.

Varje sluss rymmer 20 000 m3 vatten, vilket motsvarar vattenflödet i älven under 20 sekunder.

Älven/kanalen passeras varje dygn av 10 lastfartyg. Under en säsong passerar 4 000 nöjesbåtar.

 

Möjlig lastkapacitet för kanalfartyg genom seklerna

Polhems planerade led

80 ton

1800 års led

140 ton

1844 års led

300 ton

1916 års led

1 500 ton

1930-talets förbättringar

2 500 ton

1970-talets förbättringar

3 500 ton

Senare förbättringar

Drygt 4 000 ton

Så mycket fraktades på kanalen per år:

1780-talet

25 - 30 000 ton

1820-talet

50 000 ton

Efter 1844

100 000 ton

1916

1 miljon ton

1957

2,6 miljoner ton
varav 58% direkt
till eller från
utlandet


 

1960 gjordes 13 100 fartygsresor på kanalen och 3 miljoner ton transporterades.
1998 gjordes 2 800 fartygsresor på kanalen och 3,1 miljoner ton transporterades.

Det förs diskussioner om att göra hela kanalområdet i Trollhättan till en nationalstadspark.

Kanalområdet i Trollhättan besöks varje år av 300 000 turister. Sedan 1984 finns ett speciellt kanalmuseum i en av kanalbolagets förrådsbyggnader som är uppförd 1893.

1862 donerade kanalbolaget mark, och betalade hela bygget, av Trollhättans kyrka. Den ligger inte som brukligt mitt i "byn", utan mitt i kanalområdet.

 

Kända stora ras i Göta Älv:

Cirka 1150

Bohus - Jordfallet

1648

Intagan vid Åkersström
som då hörde till Norge

80 till 100 personer
lär ha omkommit.
När raset inträffade pågick ett bröllop.
Hela sällskapet lär ha dragits med i raset.

1680-talet

Lilla Edet

Mellan 1686 och 1697

Torpa, strax norr om Slumpåns mynning

I mars 1733

Ballabo på västra älvstranden

Cirka 1750

Västerlanda socken vid gårdarna Ödegärdet och Skörsbo

21 och 22 december 1759

Bondeström strax norr om Ström

Enligt vissa uppgifter skedde skredet i samband med en jordbävning.

21 december 1806

Utby cirka 4,5 km norr om Hjärtums kyrka

1830-talet

Västerlanda socken vid gårdarna Ödegärdet och Skörsbo

29 september 1950

Södra Surte

En dog
Två skadades allvarligt
31 bostadshus raserades

13 april 1953

Guntorp. 60 meter av Bergslagsbanans järnvägsbank intill Guntorpsbäcken sjönk

7 juni 1957

Göta

Tre dog och tre skadades
Stora delar av
Göta Sulfitfabrik förstördes
Älven blev helt blockerad
för fartygstrafik

14 april 1993

Agnesberg

16 april 1996

BallaboKällor: Broschyrer från Sjöfartsverket Trollhätte kanals sjötrafikområde 1999, jubileumsskriften Trollhätte kanal 200 år, utgiven av Sjöfartsverket år 2000, Nordisk Familjebok 1919, samt sjökort, turistbroschyrer med mera.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19