Trollhätte kanal

Gustaf Adolfs sluss i Åkerström

Cirka 1,5 kilometer söder om fallen i Trollhättan ligger Åkerström. Här fanns förr en fors som hindrade sjöfarten på Göta Älv. När slussen i Lilla Edet byggts 1607 var det hit upp fartygen kunde gå och här fanns en ansenlig omlastningsplats.
1778 byggdes en sluss, Gustaf Adolfs sluss. Därefter var det fritt fram för sjöfart hela vägen från Kattegatt till fallen i Trollhättan.
Slussen byggdes 54 meter lång, 10 meter bred och med 2,5 meters djup vid tröskeln.
Denna sluss blev överflödig 1916 då en damm byggts i Lilla Edet. Vattnet uppströms Lilla Edet höjdes då ett par meter vilket gjorde att fallet i Åkerström försvann och det blev fritt fram för sjöfarten utan slussning. Dammen byggdes som en del av de stora kanalförbättringarna under åren 1909 till 1916.
Karftstationen vid Bergaströmmen i Lilla Edet togs i bruk 1926.

 

Saturn på väg in i slussen.

Bild tagen mot norr nedströms gamla slussen i Åkerström. Man kan ännu se en antydan till den gamla smala farleden.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 

Saturn på väg in i slussen.

Bild tagen från norr. Här, strax till vänster om den moderna vita farledsmarkeringen, ses ganska tydligt den smala infarten till den gamla slussen.
© Bilden tagen 2000 av Bosse Arnholm.

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till Trollhättesidan.

 

Denna sida ändrades senast 13-05-21