Tisnare kanal

Förbinder sjöarna Fjälaren, Tisnaren och Tislången på gränsen mellan Södermanland och Östergötland. Kanalen utgör bitvis gräns mellan de två landskapen.


Informationstavla om svunna storhetstider
vid järnvägen i Ändebol.

© Bilden tagen 2010 av Eric Fagerström


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

17,5 km

m

- m

6,0 m

1,5 m

m

- knopKanalen byggdes med statsbidrag under åren 1910 till 1915. Detta för att man skulle kunna frakta gods från verksamheterna runt Tisnaren till stambanans station vid Ändebol mellan Norrköping och Katrineholm.
Kanalen brukades mest för godstrafik mellan de många bruken vid sjöarna och Ändebols järnvägsstation. Av dessa bruk var sannolikt Hävla Bruk det mest betydelsefulla.
Enligt flera uppgifter har även persontrafik förekommit, i vilken omfattning är inte känt.
Bilden till höger visar ett vykort på en för den tiden typisk passagerarångare och dess namn ses tydligt i stäven: Tisnare Kanal. Den är tämligen stor och rimligen fanns där plats för en del mindre gods. Men större gods kunde denna ångare rimligen inte frakta.

Från Fjälaren åt öster gick Malmsjö- och Stensjökanalerna. Läs om dem här.

 


Källor: Nordisk Familjebok 1933.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-08-17