Malmsjökanalen och Stensjökanalen

Förbinder sjöarna Stensjön och Malmsjön med Fjälaren.

Dessa två kanaler är egentligen inte kanaler i ordets rätta bemärkelse utan byggdes för att flotta timmer. De var endast farbara med roddbåt!
Kanalerna byggdes omkring år 1917 för sågarna i Malmsjötorp och Ändebol. Platserna ligger långt söderut i Södermanland och nästan på gränsen till Östergötland.
De två kanalerna är rätteligen fördjupade åar.
Timmerhanteringen gick till så att timret först transporterades på en liten järnväg till sjön Stensjön. Stensjön hade då höjts via en dammluckereglering. Vartefter Stensjön tappades ur så följde timret med. Väl i Malmsjön, som också hade dämts upp via dammluckor, så tappades även denna sjö på vatten varvid timret flottades ut i Fjälaren.
En del timmer tippades säkert också direkt i sjön utan järnvägstransport.
Sågarna var igång från omkring 1917 till omkring 1928. Sågen i Ändebol lades ner 1932.

I Ändebol fanns också en station på stambanan mellan Norrköping och Katrineholm.

Till Fjälaren från väster gick Tisnare kanal. Läs om den här.


Källor: Håkan Magnusson i Ändebol samt Harry och Ingrid Lagerbäck i Katrineholm, förmedlat av Kjell Nordeman i Eskilstuna, 2006.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19