Tisare kanal

I sjön Tisaren i Hallsbergs komun har det funnits en sjöled i gamla tider. Vid utloppet av sjön har det funnits en masugn i Skogaholm. Den nedblåstes ca 1920.
Från den sjönära Åsbro järnvägstation på Hallsberg-Mjölby banan förde ett stickspår till en kajanläggning i sjön, som ännu är delvis bevarad. Där omlastades malm, kalksten och färdigt järn till och från pråmar som vidarebefodrade godset några kilometer till sjöns utloppet där en sluss och kort kanal förde pråmen ända fram till Skogaholms masugn som låg alldeles i vattenbrynet.
Rester av slussen kan ännu skönjas. Lyfthöjd någon meter, kanalen är kanske några hundra meter. Sjön är Nyköpingsåns källflöde.

Vy av kanalen i SKogaholm
Vy av kanalen i Skogaholm. Ett gammalt
vykort från början av 1900-talet.
Tom sluss år 1900

Bogsering på kanalen år 1908

Ångbåt i slussen år 1908

Det var mycket nära att Tisaren fick kanalförbindelse både med Hjälmaren och Vättern.
Läs om dessa planer här!


Källor: Peder Fries, Tjälvesta, Snavlunda, Askersunds kommun. Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1961.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast