Kanalerna i Götaland Kanalerna i  Svealand Kanalerna i Norrland Alla Sveriges kanaler

Denna site har som enda syfte att visa de kanaler som finns, funnits och planerats i främst de nordiska länderna,
och att ge en vink om dessa kanalers historia.
Siten är inte tänkt att ge ledning för navigering på kanalerna, eller ens någon hjälp vid planering av resor på kanalerna.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: Bosse Arnholm. ©