Ahkionlahden kanava

Viannon kanava
Vianto kanal

Kuopiosta Iisalmeen johtavan vesireitin ruoppaustyöt tulivat ajankohtaiseksi, kun Taipaleen ja Konnuksen kanavia rakennettiin. Tällä reitillä oli kolme virtaa ja yksi koski vesiliikenteen esteinä. Venäläiset olivat tehneet jo isoja ruoppauksia reitillä 1800-luvun alussa, mutta työt olivat jääneet kesken.
Reitin perkauksia ryhdyttiin uudelleen suunnittelemaan 1830-luvulla, jotta reitti Kuopiosta Iisalmelle saataisiin vesiliikenteen käyttöön. Suunnitelmat valmistuivat vuonna 1842. Tärkeimmät työt olivat sulkukanavan rakentaminen Viannonkosken ohi, avokanavien rakentaminen Ruokovirran, Nerkkoonvirran ja Tomperinvirran ohi sekä Lammasvirran perkaus.
Keisari myönsi työtä varten määrärahan vuonna 1845 ja kanavatyöt aloitettiin reitin eteläosista. Ensiksi kaivettiin kanava Ruokovirran ohi läpi niemen kärjen. Se valmistui syksyllä 1846. Seuraavana vuonna töitä jatkettiin pohjoisempana yhtäaikaa neljässä kohdassa. Tomperinvirta ja Lammasvirta perattiin. Nerkkoonvirran ohi kaivettiin kanava, joka kulki keskellä virtaa olleen saaren läpi.
Vaikein paikka oli Viannonkoski. Veden korkeusero kosken ylä- ja alapuolella oli hiukan yli kaksi metriä. Kanava sulkuineen päätettiin tehdä vanhaan venäläisten tekemään avokanavaan. Työt aloitettiin vuonna 1847.
Rakentaminen kohtasi suuria vaikeuksia, jotka hidastivat töitä. Paikalle täytyi perustaa pumppulaitos, koska vesi tulvi keskeneräiseen kanavaan. Sulun paikkaa piti muuttaa, jotta se saatiin perustetuksi kalliolle. Kanava valmistui syksyllä 1852. Kivinen sulku oli 29,6 m pitkä, 3,9 m leveä ja 1,2 m syvä. Kanavan kokonaispituus oli 266 m. Tämän jälkeen väylä Kuopiosta Iisalmeen voitiin avata liikenteelle.

Viannon kanava suljettiin maapadolla vuonna 1874, koska se oli käynyt aivan liian pieneksi laivojen koon kasvaessa. Sen tilalle rakennettiin Ahkionlahden sulkukanava.

Tarmo Hurskainen

Viannon vanha kanava sijaitsee maantien numero 77 varrella lähellä Ahkionlahden kanavaa. Kyltissä lukee Viannon vanha kanava.

Vanha sulku on osittain kuivilla, mutta sulun rakenne on erinomaisesti nähtävissä.

Sulku Maaninkajärven suuntaan. Sulun seinät eivät ole luotisuorat.

Viannon vanha kanava sijaitsee maantien numero 77 varrella lähellä Ahkionlahden kanavaa. Kyltissä lukee Viannon vanha kanava.

Vanha sulku on osittain kuivilla, mutta sulun rakenne on erinomaisesti nähtävissä.

Sulku Maaninkajärven suuntaan. Sulun seinät eivät ole luotisuorat.

© Kuvat Riitta Kankkunen 1999.

Sulun seinämän omalaatuinen rakenne.

Sulku Maaninkajärven puolelta.

Kanavalinja Maaninkajärveen.

Sulun seinämän omalaatuinen rakenne.

Sulku Maaninkajärven puolelta.

Kanavalinja Maaninkajärveen.

© Kuvat Riitta Kankkunen 1999.

Kanavalinja Onkiveteen päin katkeaa maantiehen numero 77.

Kanavalinja maantien 77 takana.

Viannon sulku oli liian kapea ja jäi pois käytöstä, kun Ahkionlahden kanava valmistui.

Kanavalinja Onkiveteen päin katkeaa maantiehen numero 77.

Kanavalinja maantien 77 takana.

Viannon sulku oli liian kapea ja jäi pois käytöstä, kun Ahkionlahden kanava valmistui.

© Kuvat Riitta Kankkunen 1999.

 


Lähde: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen ßskanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi