Kirkkotaipaleen ja Varkaantaipaleen kanavat
Kirkkotaipale och Varkaantaipale kanaler

Kirkkotaipaleen ja Varkaantaipaleen kanavat sijaitsevat Ristiinassa Etelä-Savossa Suur-Saimaalta Mikkeliin johtavallä väylällä. Nämä kanavat lyhentävät matkaa Suur-Saimaan ja Mikkelin välillä noin 10 km.
Mikkeliin johtavaa väylää ruopattiin jo 1830- ja 1850-luvuilla, mutta se oli edelleen aika matala. Väylällä voitiin liikkua vain pienilla aluksilla. Mikkeliläiset esittivät valtiopäivillä vuonna 1863-64, että väylä ruopattaisiin syvemmäksi ja että Varkaantaipaleeseen ja Kirkkotaipaleeseen rakennettaisiin kanavat. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta, mutta se meni kuitenkin senaattiin, joka antoikin luvan muutamien matalien salmien ruoppaamiseen, mutta halusi kanavahankkeista tarkempaa selvitystä.
Kun suunnitelmat valmistuivat vuonna 1872, esitti senaatti valtiopäiville Mikkelin väylän syventämistä seitsemän jalan syvyyteen. Valtiopäivillä keskusteltiin vilkkaasti asiasta, mutta riittävää kannatusta ei esitys saanut. Tästä huolimatta senaatti myönsi määrärahan töiden aloittamiseen. Jo seuraavana keväänä hyväksyttiin uusi määräraha väylätöihin ja nyt määräraha piti sisällään myös kanavien rakentamisen.
Työt Varkaantaipalen kanavalla alkoivat kesäkuussa 1874. Kanava louhittiin pääasiassa kallioon. Kanavan suut ruopattiin Saimaan kanavalta saadulla höyryruoppaajalla. Kanavan yli tehtiin kääntösilta Ristiinasta Nikinsalmeen johtavalle maantielle. Kanava valmistui syksyllä 1877. Se oli 416 m pitkä, 8,9 m leveä pohjasta ja 1,9 m syvä.
Kirkkotaipaleen kanava rakennettiin vuosina 1875-77. Tämä kanava on muutama kilometri etelään Varkaantaipaleen kanavasta. Kaivaminen oli täällä helpompaa, koska maa oli soraa ja savea. Kanava tehtiin samoilla mitoilla kuin Varkaantaipaleen kanavakin.

Varkaantaipaleen kanava
Ristiinassa Yöveden ja Louhiveden välisellä väylällä. Pituus 400 m, leveys 7,1 m, syväys 1,7 m, mastonkorkeus 8,0 m.

Varkaantaipalen kanava suunnilleen puolivälissä.

Matkalla ylävirtaan.

Kanavaa voivat käyttää vain moottoriveneet, koska alikulkukorkeus on enintään 8.0 metriä.

Varkaantaipalen kanava suunnilleen puolivälissä.
© Kuvat Toni Raatikainen

Matkalla ylävirtaan.
© Kuvat Jarrno Sariola

Kanavaa voivat käyttää vain moottoriveneet, koska alikulkukorkeus on enintään 8.0 metriä.
© Kuvat Sami Vastela

Kanava on osittain louhittu läpi kallion.

Kanalen har delvis sprängts genom berg.

Kanava on osittain louhittu läpi kallion.
© Kuvat Sami Vastela

Varkaantaipaleen kanavan pohjoispää
maantiesillalta nähtynä.

© Kuvat Tommi Lahtonen

Kirkkotaipaleen kanava
Ristiinassa Yöveden ja Louhiveden välisellä väylällä. Pituus 200 m, leveys 7,1 m, syväys 1,7 m, mastonkorkeus 8,0 m.

Kirkkotaipaleen kanavan eteläpää.

Vaikka kanava on melko kapea sopivat huviveneet ohittamaan toisensa hyvin.

Kirkkotaipaleen kanavan eteläpää.
© Kuvat Toni Raatikainen

Vaikka kanava on melko kapea sopivat huviveneet
ohittamaan toisensa hyvin.

© Kuvat Ville Toivanen

Tarmo Hurskainen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi