Viantomap

Höytiäisen kanava
Höytiäinen kanal

Höytiäisen kanava sijaitsee Pohjois-Karjalassa Pyhäselän ja Höytiäisen välissä. Kanava on noin seitsemän kilometriä pitkä, mutta siihen ei ole koskaan rakennettu sulkua.
Tarkoitus oli laskea vedenpintaa Höytiäisessä, joka oli yksi suurimmista järvialtaista Saimaan vesistössä. Vedenpinta Pyhäselässä oli 21 metriä alempana kuin Höytiäisessä. Kanavaa alettiin kaivamaan vuonna 1854 ja neljä vuotta myöhemmin rakennettiin kanavan yläpäähän kaksi patoa, joiden avulla säädeltiin virtausta niin, että virta laajensi kanavaa.
Vähitellen kuitenkin hiekan ja soran läpi padoissa alkoi tihkua vettä. Elokuun 3. päivänä vuonna 1859 padot murtuivat ja vesimassat syöksyivät kohti Pyhäselkää. Höytiäisen vedenpinta laski kahdessa viikossa 7,5 metriä, kunnes entisten patojen kohdalta paljastui kallio, jonka johdosta virtaus alkoi vähentyä.
Kallion paikkeille syntyi Puntarikoski, jota perattiin vielä vuonna 1860 niin, että Höytiäisen vedenpinta laski kaikkiaan 9,5 metriä. Höytiäisen pinta-ala pieneni noin 30 % ja samalla syntyi lähes 400 saarta ja luotoa. Maata paljastui yli 15 000 hehtaaria.
Koskeen rakennettiin 1950-luvulla voimalaitos. Nykyisin voi veneellä ajaa voimalan alapuolelle, josta vene täytyy kuljettaa maitse noin 400 metrin matkan voimalan ohi. Vaikka Höytiäisellä oli laivaliikennettä jo 1800-luvun lopulla, niin merkityt väylät järvelle on saatu vasta 1990- ja 2000-luvuilla.

Tarmo Hurskainen © 2005


Marjalakarta

Marjalan kanava
Marjala kanal

Marjalan kanava sijaitsee Höytiäisen kanavan suistossa. Se erkanee Höytiäisen kanavasta Pyhäselkään ja sen kautta voi kulkea pienellä veneellä Pyhäselältä Höytiäisen kanavaan. Marjalan kanava on noin 1,3 km pitkä. Se kaivettiin maisemakanavaksi Marjalan alueella vuonna 1995 pidetyille asuntomessuille.

Höytiäisen kanavan suistosa on toinenkin kanava, joka on noin 1,2 km pitkä ja jota on käytetty uittoihin. Menneinä aikoina puuta uitettiin Höytiäisen kanavaa pitkin Höytiäiseltä Pyhäselälle. Kun Höytiäisen kanavan suisto on hyvin matala, oli paras ratkaisu kaivaa uittoja varten suora kanava niemen poikki Pyhäselälle.
Höytiäisen kanavan suistossa on myös tunnettu lintujensuojelualue.

Tarmo Hurskainen © 2009

Höytiäisen kanavaa Puntarikoskella Höytiäisen suuntaan.

Höytiäisen kanavan ylittävä silta Puntarikoskella.

Puntarikosken vesivoimalaitos sillalta katsottuna.

Höytiäisen kanavaa Puntarikoskella Höytiäisen suuntaan.

Höytiäisen kanavan ylittävä silta Puntarikoskella.

Puntarikosken vesivoimalaitos sillalta katsottuna.

© Kuvat Riitta Kankkunen, 2006

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n Puntarikosken vesivoimalaitos.

Vesivoimalan vieressä oleva allas ja hissi tukkinippujen siirtämiseksi.

Hissi tukkinipuille. Vedenkorkeus oli hyvin alhainen syksyllä 2006.

Vesivoimalaitoksen pato ja silta Höytiäisen kanavan yli.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n Puntarikosken vesivoimalaitos.

Vesivoimalan vieressä oleva allas ja hissi tukkinippujen siirtämiseksi.

Hissi tukkinipuille. Vedenkorkeus oli hyvin alhainen syksyllä 2006.

Vesivoimalaitoksen pato ja silta Höytiäisen kanavan yli.

© Kuvat Riitta Kankkunen, 2006

Silta ja pato vesivoimalaitoksen vieressä.

Kanavan rantaa ja pato.

Höytiäisen laskun muistomerkki. Kesäkuussa 1859 Höytiäisen pinta laski 9,5 metriä ja 17 000 hehtaaria maata paljastui veden alta.

Höytiäinen purkautui 3.6.1859 Järven pinta laski 9,5 m Maata paljastui 17000 ha

Silta ja pato vesivoimalaitoksen vieressä.

Kanavan rantaa ja pato.

Höytiäisen laskun muistomerkki. Kesäkuussa 1859 Höytiäisen pinta laski 9,5 metriä ja 17 000 hehtaaria maata paljastui veden alta.

Höytiäinen purkautui 3.6.1859 Järven pinta laski 9,5 m Maata paljastui 17000 ha

© Kuvat Riitta Kankkunen, 2006

Höytäinen kanal mot sjön Pyhäselkä.

Valtatie 17/23 ylittää Höytiäisen kanavan Onttolassa vajaan 10 km päässä Joensuun keskustasta. Uuden ja vanhan väylän sillat vierekkäin.

Marjalan bunkkerimuseon opaskyltti siltojen lähellä.

Höytäinen kanal mot sjön Pyhäselkä.

Valtatie 17/23 ylittää Höytiäisen kanavan Onttolassa vajaan 10 km päässä Joensuun keskustasta. Uuden ja vanhan väylän sillat vierekkäin.

Marjalan bunkkerimuseon opaskyltti siltojen lähellä.

© Kuvat Riitta Kankkunen, 2006

Höytiäisen kanava laskee Pyhäselkään. Marjalan kanavan suu sijaitsee oikealla, mutta ei aivan näy.

Pyhäselkä siintää horisontissa. Höytiäisen kanava ei ole purjehduskelpoinen.

Muistoja uitosta, joka jatkuu edelleen.

Höytiäisen kanava laskee Pyhäselkään. Marjalan kanavan suu sijaitsee oikealla, mutta ei aivan näy.

Pyhäselkä siintää horisontissa. Höytiäisen kanava ei ole purjehduskelpoinen.

Muistoja uitosta, joka jatkuu edelleen.

© Kuvat Riitta Kankkunen, 2006


Lähde: Tarmo Hurskaisen oma tietojen hankinta, 2005
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi