Helsingin kanavat
Helsingfors kanaler

Katajanokan kanava
Katajanokan kannaksen läpi kaivettiin kanava todennäköisesti 1830-luvun alussa, kun seutua rakennettiin muutoinkin. Kanava ja sen yli johtava silta korjattiin 1840-luvun lopussa, mutta rakenteet rapistuivat niin paljon 1860-luvulle tultaessa, että koko kanava vaati perusteellisen kunnostuksen.
Työt aloitettiin vuonna 1862, mutta keskeytettiin seuraavna vuonna, koska seudun asemakaava ei ollut valmis. Töitä jatkettiin asemakaavan edellyttämin muutoksin vuonna 1865 ja kanava valmistui vuoden 1866 alussa. Kanava sijaitsee Etelä- ja Pohjoissataman välissä ja on noin 150 metriä pitkä.
Lähde: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.

Degerön kanava
Kanavaa kutsuttiin aiemmin myös Klubbnäsin kanavaksi. Myös Laajasalon kanavana se tunnetaan.
Vesitiet Helsingin itäpuolelta kaupunkiin olivat hyvin hankalia.
Mantereen ja Laajasalon välissä oli Herttoniemensalmi ja Klubbnäsin salmi, joka oli 1700-luvun lopulla täytetty. Puotilan maanomistajat anoivat ylihallitukselta kanavan rakentamista täytettyyn salmeen, mutta anomusta ei hyväksytty. Maanomistajat päättivät rakennuttaa kanavan itse.
Suunnitelman mukaan kanava kaivettaisiin viisi jalkaa syväksi ja 15 jalkaa leveäksi. Rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1872. Seuraavana vuonna maanomistajat anoivat ylihallitukselta työkaluja, työnjohtajaa ja rahallista avustusta. Anomus hyväksyttiin ja kanava valmistui vuonna 1874. Kanava on noin 120 metriä pitkä.
Kanava uusittiin vuonna 1885 ja ruopattiin vuonna 1895. Kanavan väylä on nykyisin 0.9 metrin syväyksellä ja kanava on tarkoitettu huviveneille.
Lähde: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.

Hevosniemen kanava
Hevossalmi oli myös hyvin ahdas paikka väylillä kaupungista itään.
Laivanpäällystöyhdistys esitti kanavan rakentamista Hevossaaresta pistävän niemen poikki. Ehdotus hyväksyttiin ja kanava suunniteltiin merialuksia varten ja sen tähden siitä tuli 3,5 metriä syvä ja 11,9 metriä leveä.
Kanava on noin 60 metriä pitkä ja siinä on nykyisin 2,4 metrin väylä.
Lähde: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.

Tammisalon kanava
Tammisalon kanava sijaitsee Helsingissä Strömsinlahden ja Porolahden välillä. Herttoniemen kartanonherra Bengt von Spången rakennutti Tammisalon ja mantereen välissä olleen salmen kanavaksi vuonna 1762. Hän ajatteli, että kanava olisi porvoolaisille kalastajille oikotie Helsingin kauppatorille ja että hän voisi ottaa maksun kanavan käytöstä.
Virtaukset mataloittivat vähitellen kanavaa ja siitä tuli purjehduskelvoton. Herttoniemen kartanon uusi omistaja Car Olof Cronstedt täytätti kanavan vuonna 1794. Tammisalon asukkaat alkoivat haluta jo 1950-luvulla kanavaa aukaistavaksi, mutta vasta vuonna 2001 kanava rakennettiin uudelleen. Uusi kanava on tarkoitettu ainoastaan soutuveneille ja kanooteille. Kanava on noin 170 m pitkä noin neljä metriä leveä.
Lähteet: Wikipedia ja Jan Strangin tiedonanto

Ruoholahden kanava
Ruoholahden kanava on aika uusi kanava Helsingissä. Se kaivettiin 1990-luvun alussa, kun Ruoholahtea rakennettiin asuinalueeksi. Aikaisemmin Ruoholahti oli satama-, teollisuus- ja varastoaluetta. Kanava sijaitsee Ruoholahden ja Hietalahden välissä. Kanavan äärellä on nykyisin uusia kerrostaloja.
Kanavan läpi voi kulkea ainoastaan kanootilla tai pienellä avoveneellä, koska sillat ovat matalia. Kanava on noin 600 metriä pitkä ja noin 30 metriä leveä. Kanavan varrella on myös laituripaikkoja huviveneille. Kesäisin kanavassa järjestetään uintikilpailut. Kanava sijaitsee aivan Länsisataman vieressä.

Tarmo Hurskainen © 2005 - 2006

Kanava etelään päin.

Kanavan suu Eteläsatman puolella. Taustalla Presidentinlinna.


Tammelunds kanal

Kanava etelään päin.
Kuva: Pekka Lappalainen

Kanavan suu Eteläsatman puolella.
Taustalla Presidentinlinna.

Kuva: Mika Muhli

Kuva: Wikipedia
Ruoholahden kanavan kartta


© Kuva: Dick Björklund

 


Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi