Antskogin ja Kosken sulut
Antskogs och Koskis slussar

Nämä ovat ensimmäiset Suomessa tehdyt sulut, joista on säilynyt varmoja dokumentteja. Sulut rakennutti ruukinjohtaja Johan Jacob Julin. Hän johti Orijärven kaivoksen kuparin jalostamista. Malmin kuljettaminen Koskella ja Antskogissa sijainneisiin sulattoihin oli erittäin vaivalloista talvisin, koska lunta saattoi olla usein runsaasti.
Julin alkoi miettiä, olisiko mahdollista kuljettaa malmia kesäisin vesiteitä pitkin. Hän päättikin rakentaa vesitien Orijärveltä Antskogiin. Antskog puolestaan oli yhteydessä Suomenlahteen merelle useiden pienien järvien kautta.
Antskogin sulun rakentamisesta on jäljellä vain vähän tietoa, mutta se valmistui todennäköisesti vuonna 1824. Töitä johti ilmeisesti rakennusmestari Anders Lax. Samaan aikaan kaivettiin tälle väylälle myös avokanava.
Parin vuoden kuluttua Julin alkoi ruopauttaa väylää myös Kosken sulattoon. Ruoppauksista tehtiin suunnitelma ja sen mukaan Koskenjokeen tehtäisiin 900 jalkaa pitkä väylä, joka olisi 16 jalkaa leveä ja kolme jalkaa syvä. Ruoppaukset alkoivat ilmeisesti samana vuonna kuin sulun rakentaminen joen yläosassa olleen padon alapuolelle. Silloin oli toukokuu 1827.
Sulku valmistui jo vuoden 1827 aikana, mutta vielä seuraavana vuonna tehtiin sulun pohja puusta. Sulun yläpuolella ollut pato purettiin ja uusi pato rakennettiin sulun viereen. Liikenne sulun kautta alkoi todennäköisesti vuonna 1828, mutta jokea ruopattiin vielä seuraavana vuonna.
Kosken sulku oli 15,74 m pitkä. Leveys oli yläportin kohdalla 2,97 m ja alaportin kohdalla 2,52 m. Putouskorkeus oli tiettävästi 0,9 m. Antskogin sulun mitat olivat todennäköisesti samat.
Sulut oli tehty pääasiassa kivestä, mutta sulkumuureihin käytettiin myös maata. Sulun seinät oli tehty hirsistä ja tuettu pystysuuntaisin lankuin. Sulkujen päissä olleet arkut oli tehty hirsistä ja täytetty kivillä.
Sulkujen merkitys ruukkien toiminnalle oli suuri. Kuljetuskustannukset alenivat puoleen. Antskogin sulun merkitys alkoi vähentyä 1830-luvulla, kun kuparin jalostus keskitettiin Kosken sulattoon. Sulkua käytettiin kuitenkin vuoteen 1908 saakka, jolloin se purettiin.
Kosken sululla liikenne oli vilkasta heti sen valmistuttua. Vaikka malmin kuljetus väheni ja lopulta loppui kokonaan 1800-luvun lopussa, tuli tilalle muuta liikennettä. Sulku korjattiin vuosina 1906-07 ja 1930, mutta pian autoliikenne syrjäytti vesitien ja sulun käyttö loppui kokonaan. Keväällä 1966 koettu suuri tulva mursi lopulta sulun rakenteet.
Julin suunnitteli vielä kaksi sulkukanavaa samalle reitille, mutta niitä ei koskaan rakennettu, koska kustannukset olisivat olleet liian suuret. Julin perusti Suomen ensimmäisen konepajan Fiskarsiin vuonna 1837. Tehdas toimitti mm. sulkuportteja ja rullasiltoja Saimaan kanavalle. Se teki myös Muroleen, Viannon ja Kajaanin sulkujen rautaosat.

Museovirasto suunnittelee vanhan sulun entisöintiä.

Tarmo Hurskainen © 2005

Kuvia Antskogin sulusta

Paikalla on opastaulu, jossa on vanha kuva sulusta.

Sulun paikka länsirannalta ja ylävirrasta nähtynä.

Paikalla on opastaulu, jossa on vanha kuva sulusta.

Sulun paikka länsirannalta ja ylävirrasta nähtynä.
Paikalla on nykyisin säännöstelyportti.

Sulun paikka ylävirrasta.

Sulun paikka alavirrasta ja itärannalta nähtynä.

Kanavan rannan kallioon on hakattu teksti

Sulun paikka ylävirrasta.

Sulun paikka alavirrasta ja itärannalta nähtynä.

Kanavan rannan kallioon on hakattu teksti "FINLANDS FÖRSTA SLUSS. J.J. JULIN 1824" ("Suomen ensimmäinen sulku. J.J. Julin 1824")


© Kuvat Torsti Salonen


Lähde: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi