Slussen i Seglingsberg


Sommaren 1967 gjorde familjen Jansin från Stockholm med en tändkuledriven träbåt en tur upp längs Strömsholms kanal för att besöka släktingar i Söderbärke.
Men då man kom fram till Segelåra sluss uppstod problem. Slussportarna gick inte att öppna!
Detta avhjälptes med hjälp av en kraftig kran som lyfte de väntande båtarna upp, respektiver ner beroende på färdriktningen.

Bilden på familjens båt togs av fotografen Hasse Lund.

 


Seglingsberg och Färmansbo

I kanalen mellan Ramnäs och Seglingsberg

Slussen i Färmansbo

Slussen i Färmansbo

Slussen i Färmansbo

I kanalen mellan Ramnäs och Seglingsberg

Slussen i Färmansbo

Slussen i Färmansbo

Slussen i Färmansbo

© Bilderna tagna 2008 av Bengt-Olof Johansson

Bron över kanalen uppströms slussen.

Kanalen uppströms bron med Kolbäcksån till vänster.

Slussen nedströms bron.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

Bron över kanalen uppströms slussen.

Kanalen uppströms bron med Kolbäcksån till vänster.

Slussen nedströms bron.

De övre slussportarna och slussvaktstugan till vänster.

De nedre slussportarna och slussvaktstugan till höger.

Kanalen nedströms Seglingsbergs sluss mot Färmansbo sluss.

© Bilderna tagna 2009 av Niclas Nordström

De övre slussportarna och slussvaktstugan till vänster.

De nedre slussportarna och slussvaktstugan till höger.

Kanalen nedströms Seglingsbergs sluss mot Färmansbo sluss.Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Strömsholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast