Vidinge

Norra sundet in till Fladen heter Kastet som är cirka 250 meter långt, 20 meter brett i vattenytan och med ett farbart djup på cirka 1 meter.
Södra farleden in heter Södersundet och är cirka 300 meter långt, 5 meter brett i vattenytan och 1 meter brett vid botten. Djupet är cirka 1 meter. Det muddrades till mellan 2 och 2,5 meters djup, men svall har gjort att strandkanten rasat in på flera ställen.

Det är alltså förhållandevis grunda farleder in till Fladen. Där inne finns inte heller några tilläggs- eller ankringsplatser.
Inom ramen för vattendomen 2016 togs nedrasade massor bort och gjordes en släntning av sidorna i Södersundet.
Vid en kontroll av vattendjupet i Fladen visar att det nu är samma som anges på en karta från N. G. Schultèns sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård år 1800 till 1808!

Inloppet till Södersundet sett från söder.

Vy mot norr från Södersundet vid svängen.

Vy norrut från bron över Södersundet.

Kastet sett från Fladen och norrut.

Inloppet till Södersundet sett från söder.

Vy mot norr från Södersundet vid svängen.

Vy norrut från bron över Södersundet.

Kastet sett från Fladen och norrut.

© Bilderna tagna 2003 av Lars-Erik Hägerstedt

 

Vidinge är utsträckt nord-sydlig riktning. Detta gäller såväl öar och mellanliggande sund som naturen med nord-sydgående berg med mellanliggande små dalgångar. Hemön på Vidinge, det som vanligtvis kallas Vidinge är tidigare avskiljt från det närliggande Skäret av en stor mellanliggande flade, Fladen med sund i norr och söder.
I söder var Södersundet och norrut Brändörssundet (närmast hemön) som gick vidare ut i Hemviken samt det så kallade Kastet vid skäret och mellan dem ligger Kolkobben.
På WerWings karta från 1709 var dessa öppna. Cirka 80 år senare, på Kammecker och Gräntz Storskifteskarta från 1791 hade Södersundet börjat grundas igen.
Ytterligare cirka 80 år senare, på Laga Skifteskartan från 1872 har även Brändörssundet grundats upp.
Förhållandena med vattennivåhöjning på grund av vindförhållanden kring Vidinge som utöver vanliga variationer lokalt kan dock uppgå till 1 meter (vid urgrävningen av Södersundet rapporterades en skillnad ca 70 cm till 1 m när genombrottet skedde) vilket ledde till hela tiden genomströmmande vatten som upprätthöll vattenomsättning i Fladen. På foto från 1905 är Kastet helt öppet ca 20 meter brett. En äldre dam har beskrivit att henns morfar seglade genom Brändörssundsvassen med skötekan på 1920-talet, och ända in på 1950-talet var det ett dike i Södersundet med ständigt rinnande vatten, än åt ena hållet än åt det andra.
På 1970-talet stängdes passagen i Södersundet av sand och tång som stormen vräkt upp samt att alar vid diket blivit jättelika knippen. Samtidigt vassade Kastet igen till en cirka 3 meter bred passage med vass i.
Fladen blev avsnörd med stillastående vatten med långa alger, stinkande svaelvätebildning, rutten fisk som drev omkring och allmänt otrevlig.
1991 grävdes Kastet ut till ursprunglig bredd, samt rensades Södersundet för att få vattencirkulation.
Länsstyrelsen försökte stjälpa projektet när de inte lyckades pressa av en del fastighetsägare deras mark till reservat.
Södersundet är alltså inte till för eller dimensionerat för båttrafik.
Släntningarna efter stränderna skulle då gjorts väsentligt flackare vilket hade kostat cirka 100.000 kronor extra.
Över Södersundet går en spång under vilket det går att ro. Byggandet av denna spång var ett villkor för muddringen av sundet.
Spången som ligger i anslutning till den samfällda vägen sedan 1872 är till för att liksom tidigare kunna gå mellan Hemlandet och Skäret, både för människor och djur.
Det är inte roligt att se hur småungar i full fart kör igenom trots uppmaning om max 2 knop. Deras framfart för med sig svallbildning som orsakar att stränderna på denna kvartsmiljonsatsning på naturen rasar igen samt att bon till häckande fåglar på Fladensidan spolas sönder.

Lars-Erik Hägerstedt


Källa: Lars-Erik Hägerstedt, 2003
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast