Ljusterö kanal Vätösundet Hattsundet Brevikssundet Solö kanal Stakströmmen Skärhamnssundet Vidinge Sikmarösundet Rödlöga Brevikssundet Penningbyleden Vettershagaströmmen Urösundet Kanalerna vid Nämmarö Gålgrytes kanal Siarösundet Rödbosundet Åkers kanal Kodjupet Hägerö kanal Djupströmmen Hästholmen Oxdjupet Väsbyströmmen Örsö Träskö Karklö Oscarskanalen Djurö Harö kanal Strömma kanal Kolström Våmfjärden Hölö Runmarö kanal Eknässundet Baggenstäket Dalarö kanal Stockholms centrala kanaler Ornö Ålö-Utö Muskö kanal Strömmen Dragets kanal Nellingesund Furusunds kanal Kalvholmen/Gålö kanal Schweizerdalens kanal Sandemars kanal

 

Mellan Arholma och Landsort lär det finnas 35 grävda eller sprängda kanaler och runt 25 små smala kanalliknande naturliga sund av större betydelse samt ett oräkneligt antal av smärre allmän betydelse.

Hela Stockholms skärgård och de allra närmaste områdena på fastlandet heter sedan länge Roslagen.
Detta namn har området fått då de som bodde där mestadels byggde och bodde mycket nära vattnet och att de då rodde, eller kanske seglade, sina båtar för alla sorters transporter och för fiske.
Namnet Roslagen härstammar från den tid då indelningsverket fanns. Inom specifika områden skulle de boende ställa ett antal knektar, hästar med ryttare, eller som utmed kusterna de som bodde närmast skulle ställa upp med en roddbåt och roddare.
I Stocksholms skärgård fanns flera sådana lag som bemannades av rospiggar, som kan härledas till det ålderdomliga ordet "rosbyggiar", vilket alltså kan tydas som de som ror och bygger i Roslagen.
Under 1700-talets ofärdsår lades en mängd försänkningar ut i Stockholms skärgård för att försvåra lede fis möjligheter att ta sig in till Stockholm. Men för att inte alltför mycket hindra lokalbefolkningens möjligheter att ta sig fram lämnades på de flesta ställena en djup men smal ränna nära land. Dessa rännor kallas allmänt piggrännor, då de då och kanske än idag, mest används av de närboende Rospiggarna.

Källor: Sjökort från 1970-talet och 2003, Svensk Lots del II 1997, Åke Janhem Arholma - Landsort 1973, Ulf Sörenson Vägvisare till Stockholms skärgård 2004, Anders Åkerman Stockholms särgård från A till Ö 1995, Sven A Hansson och Göte Johansson Skärgårdshamnar Örskär till Landsort 1994. Lars-Erik Hägerstedt, Per Anders Thunqvist, Ralf Sass och Björn Ejdervall. Lars Hässler & Lars Granath, Arholma - Landsort, 2001. Och många, många fler.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-10-25