Träskö kanal

Sund söder om Svartsö och norr om Träskö. Används av mycket trafik i trakten, även passbåtar.


Den östra mynningen

Möte i kanalkröken

Kanalkröken

Den östra mynningen

Möte i kanalkröken

Kanalkröken

Kanalkröken sedd från öster

Vy västerut från kröken

Kanalkröken sedd från väster

Kanalkröken sedd från öster

Vy västerut från kröken

Kanalkröken sedd från väster

Vy västerut från kröken

Västra mynningen sedd från väster

Västra mynningen sedd från väster

Vy västerut från kröken

Västra mynningen sedd från väster

Västra mynningen sedd från väster

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källa: Ralf Sass. Egna iakttagelser på plats 2004.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19