Skärhamnssundet

Sundet in till Skärhamnsviken.


Källa: Lars-Erik Hägerstedt, 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19