Rödlöga kanal

Sund mellan Västerö och Hemön, farbart med ganska stor fritidsbåt, har även bra förtöjningsmöjligheter.

Sundet är som grundast vid Kovadet, men håller säkert som minst 1,3 meters djup, oftast mer.
Kallas av 08-or ibland av någon anledning för Suez kanalen.
Under Andra värdskriget planerade flottan att bygga ett skydd för ubåtar i kanalen, men av det blev ingenting.

Kort historia:

Södra mynningen från söder

Längre in i kanalen.

Vy söderut från mitten av kanalen

Södra mynningen från söder

Längre in i kanalen.

Vy söderut från mitten av kanalen

Smalaste stället sett från söder

Norra mynningen sedd från smalaste stället

Smalaste stället sett från norr

Smalaste stället sett från söder

Norra mynningen sedd från smalaste stället

Smalaste stället sett från norr

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källa: Lars Bogren 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19