Penningbyleden

Penningbyleden fortsatte förr upp via Penningbyån till Länna Kyrksjö vidare till Lisasjön, Addarn, Huvan, Rösjön och Sparren för att ansluta till den så kallade Långhundraleden i Storån och Sävjaån till Uppsala.
Idag mynnar leden i Saltsjön i ett till kanal upprensat sund vid Hysingsvik.

Under vikingatiden var denna led ett alternativ både till leden från Norrtäljeviken via Lommaren, Björkarn, Kundbysjön och Långsjön och till de olika lederna från Mälaren.

Vettershagaleden

Förr var denna led ytterligare ett alternativ för att nå Uppsala. Den utgick från Bergshamraviken och sedan upp till Länna Kyrksjö där den anslöt til Penningbyleden.
Idag startar Vettershagaleden vid Stäketbron mellan Älgö och Vettershagalandet. Den passerar Bergshamra och är farbar upp till Utanbro, mitt emellan Bergshamraviken och den första insjön i den gamla leden, Gunnsjön.

Olandsån

Denna å börjar strax öster om Uppsala och rinner efter en första sydostlig sväng mestadels så gott som i rakt nordlig riktning och mynnar i saltsjön invid orten Ledsundet med en idag ganska lång fors. Den är egentligen inte kanaliserad men har ändå en tydlig kanalkaraktär.
Olandsån är med sina 35 kilometer den längsta ån i Uppland. Det finns 14 dammar utmed ån, men dessa utgör inget hinder för fiskbeståndets vandringar i hela dess sträckning.. Här trivs också uttrar.
Idag utnyttjas alltså Olandsån av ett stort och livskraftigt fiskbestånd, men den är även poplulär bland paddlare.
Förr i tiden var den en viktig kommunikationsled för befolkningen i norra Roslagen. Då använde de Olandsån för att komma till Skäfthammars marknad i Gimo där de bytte sin saltströmming mot spannmål och andra nyttigheter.

Det är landhöjningen som gjort att dessa farleder inte längre är farbara som förr.Källor: Lars-Erik Hägerstedt 2003, Ingvar Björklund 2010 och Björn Ejdervall 2015, samt diverse sjökort, kartor och farledsbeskrivningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 15-03-22