Oscarskanalen

Förbinder Vämlingen med Saltsjön.

Kort historia:
Kanalen har funnits sedan urminnes tider och varit den enda förbindelsen för befolkningen runt Vämlingen med Sollenkroka och Salthavet. Under århundradenas lopp slammade dock farleden igen och en första upprensning gjordes under 1880-talet. Till denna upprensning bidrog kung Oscar II med 500 kronor. Därefter bär kanalen hans namn.
Landhöjningen gjorde att kanalen måste rensas upp igen redan under 1930-talet och 1949 gjordes ett nytt försök att få bidrag till rensning, men den gången blev det avslag.
Under 1970-talet samlades pengar in i en förening som bildats, Oscarskanalens vänner, för att genomföra muddring och breddning. Så skedde också och från slutet av 70-talet, början av 80-talet, är kanalen farbar för båtar upp till 30 fot (inte segelbåtar dock).
Idag börjar kanalen att bli något igenslammad igen och djupet har minskat till omkring 120 cm, på sina ställen till bara 90 cm. Det gör att det inte blir så mycket trafik inne i den ganska grunda och känsliga Vämlingen.


 

Inloppet till Södersundet sett från söder.

Vy norrut från bron över Södersundet.

Kastet sett från Fladen och norrut.

© Bilderna tagna 2004 av Stefan Svanberg

 

Inloppet till Södersundet sett från söder.

Vy mot norr från Södersundet vid svängen.

Vy norrut från bron över Södersundet.

© Bilderna tagna 2004 av Stefan Svanberg

 


Källa: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, 1962. Stefan Svanberg, vars morfar Stig Hammar var en av de drivande krafterna bakom muddringen under 1970/-80-talen, 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19