Örsö, Lillström

Grunt sund mellan Örsö och Örsö-Storö. Kallas Liiström. Kanalen är grund, sannolikt 0,6 till 0,7 meter djup, men är farbar bara man vet hur man skall köra.
Farleden här har gamla anor, men landhöjningen har i omgångar gjort den mer eller mindre omöjlig att använda. Den har alltså förbättrats åtskilliga gånger under århundradenas lopp.
Jag har inte lyckats finna några skriftliga källor för detta, men muntliga källor ger vid handen att på 1950-talet var kanalen väl underhållen och ordentligt pålad på sin södra sida.
I början av 1960-talets rensades kanalen igen, då för hand av "gubben Berg". Det var alltså äventyraren och sjömannen Joel Berg som på äldre dagar bosatte sig på Örsö med sin hustru Edit. Edits bror var för övrigt gift med Joels syster. Joel fick extrainkomster genom att köra sommargäster till och från sina stugor för 10 kronor enkel resa.
Kanalen rensades under mitten an 1980-talet från stenar av Svante Setterkrans.
Han berättar själv:
- Lillströmmen är ju liten så det var ingen avancerad insats. Tror det var runt 85. Jag stod ett par dagar en sommar med lågvatten och baxade stenar och skottade grus för hand. Allt i egensyftet att snabbare ta mig till nu nerlagda Örsö Handel.
Det går fortfarande att komma igenom med en relativt grund båt om man trimmar upp motorn. Men markägaren rensar inte längre kanalen från vass vilket gör det svårt att finna rätt väg igenom. Det är alltså stor risk att man fastnar i dyn vid sidan om.
Familjen Sahlberg på utflykt i Lillström i sin snipa Ingard.

© Bilden till vänster tagen av Monne Sahlberg och bilden till höger av Bertil Sahlberg.


© Bilden till höger tagen av Ralf Sass 2013.
Han fick staka båten igenom kanalen och fälla upp motorn.


 


Källor: Rolf Eriksson, sommarboende på Örsö under många år, Magnus Lindstedt, sommarboende på Örsö sedan snart 40 år och Joel Bergs barnbarn Lena Berg. Svante Setterkrans via mail 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast