Hölö

Finns tre små sund, farbara med liten båt. Dock så hindras det i höjd av broar.

På väg söderut i kanalen

Infarten med landsvägsbron från norr

Infarten med landsvägsbron från norr

Den smala infarten till Norsfladen

Den smala infarten till Norsfladen

Infarten med landsvägsbron från norr

Infarten med landsvägsbron från norr

Den smala infarten till Norsfladen

Den smala infarten till Norsfladen

Sjöliknande del av kanalen

Vassränna ungefär mitt i kanalen

Kanalen fortsätter söderut

Sjöliknande del av kanalen

Vassränna ungefär mitt i kanalen

Kanalen fortsätter söderut

Norra infarten till den sista kanaldelen

som är smal och krokig

och rent av trollsk

Norra infarten till den sista kanaldelen

som är smal och krokig

och rent av trollsk!

Sista delen vid utfarten till Krysshamn

Sista delen vid utfarten till Krysshamn

Sista delen vid utfarten till Krysshamn

Sista delen vid utfarten till Krysshamn

På väg norrut i kanalen

Kanalinfarten söderifrån sedd från Krysshamn

Kanalinfarten söderifrån sedd från Krysshamn

Kanalinfarten söderifrån sedd från Krysshamn

Kanalinfarten söderifrån sedd från Krysshamn

Trollsk passage nära södra mynningen

Trollsk passage nära södra mynningen

Trollsk passage nära södra mynningen

Trollsk passage nära södra mynningen

Trollsk passage nära södra mynningen

Trollsk passage nära södra mynningen

Idylliska vassrännor

Idylliska vassrännor

Idylliska vassrännor

Idylliska vassrännor

Idylliska vassrännor

Idylliska vassrännor

Kanalsträcka med sjöbod

Idyllisk hamn

Landsvägsbron sedd från söder

Norra mynningen

Kanalsträcka med sjöbod

Idyllisk hamn

Landsvägsbron sedd från söder

Norra mynningen

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källor: Ralf Sass
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19