Nenningesund och Hattsunden

Hattsunden leder in i Rådmansö norrifrån Norrtäljeviken. På 1700-talet fanns här en förbindelse, Nenningesund, mellan Prästfjärden och Åkeröfladen och vidare ut genom Brevikssundet.
På 1620-talet rensades Nenningesund upp.
Denna väg smet de i Norrtäljeviken instängda ryska galärerna 1719 ut till havs.
Landhöjningen gjorde Nenningesund allt grundare och idag är detta sund mest sumpmark.
Under 1990-talet planerade man att muddra och öppna den historiska förbindelsen, men därav blev intet.
Under 2000-talet har planerna väckts till nytt liv av föreningen Nenningesund. Målet var då att den historiska farleden åter skulle vara farbar 2016.
Det målet har inte kunnat uppfyllas trots ihärdigt arbete av styrelse och andra medlemmar. I första hand med att få fram en ansökan om tillstånd för återupprättandet av det gamla sundet. Då denna ansökan är klar lämnas den till Miljödomstolen som avgör om man får återskapa denna vattenvägen.
Föreningens ansökan avslogs av mark- och miljödomstolen.
Därefter har föreningen fått god kontakt med Norrtälje kommuns samhällsbyggnadsdirektör och en ny ansökan om röjning av Nenningesund skall nu utarbetas i samarbete med kommunen.
En vandring utmed den tänkta öppningen av Nenningesund tillsammans med experter och politiker i Norrtälje har gjorts. Efter denna vandring vandring sa Norrtäljes samhällsbyggnadsdirektör:
"- Det känns väldigt logiskt med ett sund här".
Nu hoppas föreningen få kommunen som partner för den fortsatta planeringen, vilket kraftigt skulle öka chanserna att nå framgång med projektet.
Om tillstånd ges, dyker nästa svårighet upp, att skaka fram de mellan 30 och 35 miljoner kronor styrelsen beräknar att återställandet kommer att kosta.
Lyckas detta blir Rådmansö återigen en "riktig" ö!

Läs mer om projektet här.


Källa: Lars-Erik Hägerstedt, 2003 och artikel i tidningen Skärgården 2017.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast