Harö kanal

Kallas även Båtkroken.
Sprängd kanal, som skulle användas mycket mera om inte bron fanns.
Djupet är 1,5 meter och bron har en lägsta seglingsfri höjd av 3 meter. Max 5 knop gäller.


Västra infarten

Västra infarten

På ostlig kurs i kanalen

Västra infarten

Västra infarten

På ostlig kurs i kanalen

På ostlig kurs i kanalen

Norra bropelaren

Vy västerut från östra delen av kanalen

På ostlig kurs i kanalen

Norra bropelaren

Vy västerut från östra delen av kanalen

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Källa: Ralf Sass, Per Anders Thunqvist, samt Båtsportkort av 2002 års upplaga. Egna iakttagelser på plats 2004.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19