Djurö

Tranviksströmmen på västra sidan om Djurö är en 300 meter lång muddrad ränna som tillsammans med en 200 meter lång kanal leder in i Djuröviken där Djurö by ligger.

Mitt på Djurö, norrut från Tranviksströmmen leder en smal och trång, men välprickad farled till Fjällviksviken.

I söder, nära Djurö kyrka, finns Fladen. En trång farled för in dit, denna farled kallas Djurökanalen.

På östra sidan av Djurö, söder om Kuggudden, leder en mycket trång och välprickad farled in till Prästmaren. Denna farled går för övrigt delvis över en före detta villatomt.
Från Kanholmsfjärden leder Yttre Kuggmarskanalen in till Kuggmaren och från Kuggmaren till Prästmaren leder Inre Kuggmarskanalen.

Tranviksströmmen

Infarten från Älgöfjärd

Närmare mynningen

Inne i vassrännan

Infarten från Älgöfjärd

Närmare mynningen

Inne i vassrännan

Inne i vassrännan

Mot slutet av vassrännan

Inne i vassrännan

Mot slutet av vassrännan

Vy västerut i vassrännan

Vy västerut i vassrännan

Vy österut efter vassrännan

Vy västerut i vassrännan

Vy västerut i vassrännan

Vy österut efter vassrännan

Vassrännans östra mynning

Vy mot sydväst vid vassrännans mitt

Vassrännans västra mynning

Vassrännans östra mynning

Vy mot sydväst vid vassrännans mitt

Vassrännans västra mynning

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmKanalen in till Fjällsviksviken

Infarten från söder

Inne i första kanaldelen

Lite längre norrut

Infarten från söder

Inne i första kanaldelen

Lite längre norrut

På väg söderut från Fjällviksviken

Lite längre söderut

Nära mynningen i söder

På väg söderut från Fjällviksviken

Lite längre söderut

Nära mynningen i söder

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm


Djuröfladen

På södra Djurö finns flera sund in till laguner. Dessa är dock samtliga mer eller mindre bebyggda, fast det går att vara där med båt. Djurtöfladen är en av dessa laguner.

På väg in till Djuröfladen

På väg in till Djuröfladen

På väg in till Djuröfladen

På väg in till Djuröfladen

På väg in till Djuröfladen

På väg in till Djuröfladen


På väg ut från Djuröfladen

På väg ut från Djuröfladen

På väg ut från Djuröfladen

På väg ut från Djuröfladen

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm
Källa: Per Anders Thunqvist och Lars-Erik Hägerstedt, 2003 och 2004.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19