Dalarö kanal

Kanal mellan fastlandet, Södertörn, och Dalarö i Stockholms skärgåd. Kanalen gör Dalarö till en ö.

Kort historia:
Dalarö kanal är en urgammal segelled som genom landhöjningen till slut blev omöjlig att segla på. I dess gamla sträckning fanns i början av 1900-talet två vattengölar med stillastående vatten utan naturliga utlopp. Dessa gölar ansågs vara en sanitär olägenhet.
Sedan början av 1900-talet hade Dalarö varit på tillbakagång och man ville på alla sätt öka samhällets popularitet. Här fanns inte heller någon naturlig hamn för mindre båtar.
Ett förslag blev att gräva och muddra upp den gamla segelleden mellan Askfatet i söder och Vadsviken i norr.
1934 ansökte Dalarö kommunalnämnd om bidrag för denna hamn och kanal och 1935 presenterade Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen ett förslag som samma år enhälligt antogs av en stor skara i Dalarö. I januari 1936 beviljade regeringen pengar och arbetena kunde påbörjas. Kanalen invigdes av kronprins Gustav Adolf och kronprinsessan Louise den 21 maj 1939. Då hade Dalaröborna fått en yttre hamn i Askfatet, en kanal mellan Askfatet och Vadsviken, samt en inre hamn för mindre båtar där kanalen breddades i en av de gamla gölarna.

I september 2008 ersattes den gamla gångbron av järn med en ny av limträkonstruktion. Den gamla bron var hårt angripen av rost.
Den nya bron är byggd i trä av Martinsons Träbroar i Skellefteå och transporterades på landsväg helt färdig utan missöden. Den 2 september var bron på plats och den passade exakt i de fundament som byggts. Bron väger 12 000 kilo. Den är 31 meter lång och användbar bredd är 2 meter. Den fria höjden är 3 meter.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

~1 km

0 m

0

m

m

1,4 m

3,0 m

5 knop

 

Den nya gångbron lyfts på plats den 2 september 2008.

Den nya gångbron september 2008

Den nya gångbron september 2008

Den nya gångbron september 2008

Den nya gångbron september 2008

Nya bron
lyfts av lastbilen

Nya bron
nära sitt rätta läge

Nya bron
på plats

Nya bron bakom
gamla bron
Vy från söder

© Bilderna tagna 2008 av Olle Dolk

Den nya gångbron september 2008

Den nya gångbron september 2008

Den nya bron i nattlig belysning.
© Bilderna tagna 2008 av Olle Dolk

Till höger en bild från Askfatshamnen i januari 2009.
© Bilden tagen 2009 av Olle Dolk

Askfatshamnen januari 2009

 

Bilder från 2004:

Kanalen sedd från Askfatshamnen i söder

Södra gångbron sedd från söder

Inre hamnen sedd från söder

Inre hamnen sedd från söder

Kanalen sedd från Askfatshamnen i söder

Södra gångbron sedd från söder

Inre hamnen sedd från söder

Norra vägbron sedd från söder

Norra kanalmynningen sedd från Vadsviken i norr

Norra kanalmynningen sedd från Vadsviken i norr

Norra vägbron sedd från söder

Norra kanalmynningen sedd från Vadsviken i norr

Norra kanalmynningen sedd från Vadsviken i norr

Vägbron sedd från norr

Vy söderut från vägbron

Inre hamnen sedd från norr

Gångbron och södra kanalmynningen sedda från norr

Vägbron sedd från norr

Vy söderut från vägbron

Inre hamnen sedd från norr

Gångbron och södra kanalmynningen sedda från norr

Askfatshamnen sedd från kanalen i norr

Kanalfakta på skylt vid Askfatshamnen

Askfatshamnen sedd från kanalen i norr

Kanalfakta på skylt vid Askfatshamnen

© Bilderna tagna 2004 av Bosse Arnholm

Askfatshamnen sedd från kanalen i norr

Askfatshamnen sedd från kanalen i norr

Askfatshamnen sedd från kanalen i norr

Inseglingen till kanalen från söder.

Askfatshamnen till höger.

Södra kanalmynningen.

© Bilderna tagna 2013 av Ingemar Nordlund


Källor: Yngve Rollof, artikel i Tidskrift i Sjöväsendet 1961, samt Sjöfartsverkets Båtsportkort från 1977.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 14-08-31