Brevikssundet

Brevikssundet leder från Furusundsfjärden in till Åkeröfjärden. Farleden går vidare in via Edsviken och Prästfjärden.


Vy norrut över Brevikssundet
från E18-bron.

© Bilden tagen 2003
av Lars-Erik Hägerstedt

E18-bron sedd från sjön

E18-bron sedd från sjön

Smalaste delen av Brevikssundet

Smalaste delen av Brevikssundet

E18-bron sedd från sjön

E18-bron sedd från sjön

Smalaste delen av Brevikssundet

Smalaste delen av Brevikssundet

Mellan Bålö och fastlandet

Bro mellan Bålö och fastlandet

I Prästffjärden

I Prästffjärden

Mellan Bålö och fastlandet

Bro mellan Bålö och fastlandet

I Prästffjärden

I Prästffjärden

Vy inne i Prsästfjärden

Vy inne i Prsästfjärden

Vy från Prästfjärden mot viken som förr hade natrurlig förbindelse med Hattsunden

Smalaste delen av Brevikssundet sett från norr.

Vy inne i Prsästfjärden

Vy inne i Prsästfjärden

Vy från Prästfjärden mot viken som förr hade natrurlig förbindelse med Hattsunden

Smalaste delen av Brevikssundet sett från norr.

© Alla bilderna tagna 2004 av Bosse ArnholmKälla: Lars-Erik Hägerstedt, 2003.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19