Ålö - Utö

Nästan helt igenvuxet sund som idag bara är farbart med kanot och knappt det. Bredden i det norra sundet, mellan Ryssviken och Byviken, anges i båtsportkort från 1970-talet till 3 meter och djupet till 1 meter.
I senaste båtsportkortet anges djupet här till 0,8 meter. Här finns också en bro med en seglingsfri höjd på bara 1,7 meter.
Det södra sundet mellan Utö och Ålö är mycket smalt och grunt. Är möjligen fortfarade farbart med kanot.

Mellan Utö och Rånö leder Ryssundet som är cirka 300 meter långt. Detta sund fortsätter söderut mellan Rånö och Ålö och är där cirka 2 kilometer långt. Ryssundet har muddrats flera gånger, den senaste skedde någon gång under 1950-talet. 2002 angav sjökorten ett djup på 1,1 meter.
Hösten 2009 var det dags för en ny muddring. Denna gång muddras en 400 meter lång sträcka till 10 meters bredd och ökat djup. Farleden kommer dessutom att märkas ut bättre.
Ryssundet har sedan urminnes tider varit ett viktigt farbart sund. Landhöjningen har dock åtskilliga gånger försvårat för sjöfarten varför det varit nödvändigt att muddra.
Den första kända muddringen gjordes av de härjande ryska härarna sommaren 1719. En del av den ryska flottstyrkan hade läger på Utö. För att vara säkra på en snabb och säker väg ut till havet muddrade man sundet mellan Utö och Rånö som därefter fick namnet Ryssundet.


Källa: Sjöfartsverkets båtsportkort från 1977 och 2002. Lars-Erik Hägerstedt och Ralf Sass. Charlotte Schröder som är guide på Utö, samtal 2004. Tidningen Skärgården den 17 september 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-19