Åkers kanal - Långhundraleden

Kanal mellan Trälhavet i Saltsjön och Garnsviken i Roslagen.

Flygfoto över slussen

Flygfoto över slussen
Är detta månne Sveriges enda svängda sluss?

Bilden tagen av Rals Sass 2016.

Slussen med det manuella spelet. Vy söderut, nedanför slussen

Slussbassängen

Åkers kanal strax ovanför slussen

Slussen med det manuella spelet. Vy söderut, nedanför slussen.

Slussbassängen

Åkers kanal strax ovanför slussen

Åkers kanal vid Norrö

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

Åkers kanal vid Norrö

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

© Bilderna tagna 2001 av Mike Bonnier

Bilder från slussen

Slussen

Slussen

Slussen

Slussen

© Bilderna tagna 2006 av Ralf Sass

Bilder från Brotorp

Åkers kanal vid Norrö

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

© Bilderna tagna 2006 av Ralf Sass

Åkers kanal vid Norrö

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

© Bilderna tagna 2006 av Ralf Sass

Bilder från Brottby

Åkers kanal vid Norrö

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

© Bilderna tagna 2006 av Ralf Sass

Bilder från Helgöå och Husbro

Åkers kanal vid Norrö

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

Vy mot Garnsviken från utloppet av Åkers kanal

© Bilderna tagna 2006 av Ralf Sass

Bilder från Garnsbro vid Brottby

Garnsbro vid Brottby

Garnsbro vid Brottby

Garnsbro vid Brottby

Garnsbro vid Brottby

© Bilderna tagna 2006 av Ralf Sass

 

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Max fart

10,7 km

1,8 m

1

? m

? m

1,5 m

2,2 m

5 knop


Farledens längd är 10,7 kilometer varav 3,7 kilometer är grävd kanal. Slussen är 30 meter lång, 7,4 meter bred och 2,1 meter djup.

Kort historia:
Långhundraleden har anor från järnåldern då den var en viktig förbindelse mellan Uppsala och Trälhavet i Saltsjön. Dagens Åkers kanal, var då som Åkers å den sista länken mot Saltsjön. På den tiden fanns även en alternativ sträckning från Stavaviken av Garnsviken via en del småsjöar till Täljöviken i Saltsjön.
Men redan under vikingatiden hade de mellersta delarna av leden grundats upp och vikingarna var tvungna att dra båtarna över land på vissa sträckor. Uppgrundning var ett problem, ett annat att bönderna satte ut fasta fiskeredskap som hindrade sjöfarten. Gustav Vasa hotade bönderna "med sin vredes hämnd" om de inte tog bort fiskeredskapen och rensade upp så att skärgårdsborna kunde ta sig förbi med sina båtar och komma fram till Lunda marknadsplats och där sälja salt och fisk.
Vid mitten av 1700-talet hade Stavaleden blivit helt obrukbar och Åkers å var på några ställen så grund att man kunde gå torrskodd över åtminstone vid lågvatten. Vid Runö hade forslar bildats.
Vid slutet av 1700-talet skrev några stora markägare till länsstyrelsen och föreslog att leden skulle rensas för en beräknad kostnad av 2 300 riksdaler. Detta var tydligen en het potatis, för det tog länsstyrelsen 21 år att formulera ett svar som innebar att kanal skulle grävas i norra delen av Åkers å och att resten av ån, liksom delar av Trälhavet, skulle muddras.
Kanalen byggdes under åren 1822 till 1824 för 94 040 kronor i statliga pengar. Indelta soldater från Hälsingland och Västmanland deltog i arbetena tillsammans med en del båtsmän från Roslagen.
Från 1850-talet gick en passagerarbåt från Brottby till Stockholm. Från 1880 var det legendariska ångbåten Åkers Kanal som svarade för trafiken. Turen tog fyra timmar. Båten fick namnet "Tuppen" i folkmun, då den på sin tidiga morgontur väckte hela bygden med sin ångvissla. Under 1920-talet minskade trafiken och lades ned 1927.
1861 övertogs kanaldriften av det nybildade Åkers Kanal-bolag med ett aktiekapital på 10 000 riksdaler. Österåkers kommun köpte alla aktierna i bolaget 1969. Bolaget är omdöpt till AB Åkers Kanal och har, förutom kanalen, även hand om alla Österåkers allmäna hamnar, och övriga frågor av marin karaktär.
Kanalen har förbättrats åren 1886, 1907, 1910, 1914 och 1921.

År 1919 trafikerades kanalen av 647 fartyg och 1991 passerade 296 båtar slussen.

Museer: Båtsmansmuseet, Hembygdsparken Ekbacken, Kanalmuseet, Gamla slussvaktarbostaden, Åkersbro.


Källor: Österåkers kommun på internet , Nordisk Familjebok 1907 och 1922, Alf Nordström Kring Trälhavet 1980, Information från AB Åkers Kanal 1999.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck här för att komma tillbaka till Stockholmssidan.

 

Denna sida ändrades senast 16-07-17