Sluttande plan

Kammarsluss

Kammarsluss


© Teclningarna gjorda av Tarmo Hurskainen

Sluttande plan

Sluttande plan

Teckningarna visar två olika typer av sluttande plan. I den ena fraktas fartygen i ett vattenfyllt tråg uppåt eller neråt i kanalens långdriktning i den andra typen i ett vattenfyllt tråg som flyttas parallellt med kanalen.
Det finns ytterligare en variant av sluttande plan. Där flyttades båtarna inte i vattenfyllt tråg utan på en vagn. Där låg alltså båtarna inte i vatten under överflyttningen. Denna typ av sluttande plan var speciellt vanlig för kortare överflyttningar av flottningstimmer, men förekom alltså även för båtar mellan olika vattendrag.
I ytterligare en typ av sluttande plan är två vattenfyllda tråg kopplade til varandra. När det ena tråget är på väg upp är det andra på väg, vilket betyder att trågen balanserar varandra och det behövs ytterligt lite kraft för att flytta trågen.

Sluttande plan används på många håll för att övervinna stora höjdskillnader. Denna "slusstyp" har en lång historia. Tyvärr har jag inga bilder på nu fungerande sluttande plan, men läs här om det sluttande planet vid Grand Union Canal i England. Detta plan är ett exempel på balanserade sluttande plan och hade alltså två vattenfyllda tråg.

 


Sänd gärna fler frågor till: mig! Jag svarar så snabbt och så gott jag kan.

Tryck här för att komma tillbaka till kanalstart-sidan.

 

Denna sida ändrades senast