Grand Union kanal

Leicestershire & Northamptonshire Union Canal och Old Grand Union Canal

Längd

Fartygslängd

Bredd

Tunnlar

Antal
slussar

Byggår
(Större ombyggnad)

34 + 23 miles

m

m

1 + 2

24 breda + 17 smala

1793 - 1814
1898 - 1900 och 1909-1910


Kort historia:
Tanken med denna kanal var att skapa en förbindelse mellan Leicester och Northampton vid floden Nene, och därmed till London. Bygget fick sina privilegier av parlamentet den 30 april 1793. Den 13 oktober 1809 hade man fått kanalen klar fram till staden Market Harborough och denna del öppnades för trafik.
Då beslutade man att inte fortsätta mot Northampton. Det vore bättre med en kanalförbindelse till Norton Junction istället och därmed skapa en länk till Grand Junction Canal, varifrån man kunde nå floden Nene via Grand Junctions kanalens Northampton sidokanal.
Allstå byggdes Grand Union kanalen mellan Foxton och Norton Junction, och den del av Leicestershire Northamptonshire kanalen som gick mellan Foxton och Market Harborough blev Harborough sidokanal.

Grand Union kanalen öppnades den 9 augusti 1814.
I Foxton krävdes två slusstrappor med vardera 5 kammare för att lyfta båtarna 75 fot. I den andra ändan av kanalen, vid Watford, krävdes en slusstrappa med 7 kammare. Kanalen är 23 miles lång och har två breda tunnlar förutom de 17 slussarna. Kanalen konstruerades av ingenjörerna Telford, Barnes och Bevan.
Den öppnades för trafik 1814 och drog direkt till sig mycket trafik. Så mycket att det blev stockningar och långa väntetider, framför allt vid Foxton, där slussningen för en enda båt tog 45 minuter. Här kunde väntetiden för att få slussa bli flera timmar.
Även i andra ändan av kanalen, vid Watford, kunde väntan emellanåt bli mycket lång.
Vid slutet av 1800-talet var man tvungen att göra något för att klara konkurrensen med de alltmer utbyggda järnvägarna och beslutade att bygga sluttande plan både i Foxton och i Watford. Man började i Foxton.
Det sluttande planet bestod av två stora vagnar på räls som fraktade var sin tank med vatten och båtar. Den ena ner och den andra upp. De vägde hela tiden lika mycket så det räckte med en 25 hästars ångmaskin för att driva den! Denna anläggning konstruerades av Gordon Gale Thomas och byggdes av W H Gwynne i Hammersmith, London och anläggningen togs i bruk år 1900.
Väntetiderna i Foxton minskade dramatiskt.
Tyvärr blev det inget av ett liknande bygge i Watford, så där ökade i stället väntetiderna, och vid denna tiden tog alltså järnvägen över frakterna.
Redan 1911 lades det sluttande planet i malpåse. 1928 såldes allt av värde som skrot och därmed var Foxtons sluttande plans historia till ända! Men kanske ändå inte! 1980 bildades Foxton Inclined Plane Trust, som sedan dess verkat för att återställa både slusstrappan i Foxton, omgivningarna och även det sluttande planet till sin ursprungliga glans. Slussrna fungerar numera klanderfritt. Området runt omkring likaså. Ett musuem har inretts i det hus som hyste sluttande planets ångpanna. Området, och kanalarmerna kring det sluttande planet har också återställts. Återstår bara att finna finansiering för att återställa även det sluttande planet alltså!

I Storbritannien byggdes inga fler sluttande plan.
Efter 1960 har dock flera sluttande plan byggts enligt samma princip som det i Foxton! Det är både ekonomiskt, energi- och vattensnålt. Och det går lika bra oavsett vilka höjdskilnader som skall övervinnas! De två kanalerna, Leicesterhire and Northamptonshire Canal och Grand Union Canal köptes av Grand Junction Canal 1894 för totalt 17 000 pund.
De ingår numera i British Waterways.

Hamnen i Market Harborough

Landsvägsbron väster om akvedukten

Hamnen i Market Harborough

Kanalen sedd fråm hamnen

Hamnen i Market Harborough

Hamnen i Market Harborough

Hamnen i Market Harborough

Kanalen sedd fråm hamnen

Kanalen nära Market Harborough

Den rekonstruerade svängbron för gångare över kanalarmen till Market Harborough i Foxton

Infarten till sluttande planets nedre bassäng från stora nedre bassängen i Foxton

Kanalen nära Market Harborough

Den rekonstruerade svängbron för gångare över kanalarmen till Market Harborough i Foxton

Infarten till sluttande planets nedre bassäng från stora nedre bassängen i Foxton

Sluttande planet med nedre bassängen

Sluttande planet med nedre bassängen

Nedre bassängen

Sluttande planet med nedre bassängen

Sluttande planet med nedre bassängen

Sluttande planets nedre bassäng

Stora nedre bassängen. Till höger skymtar svängbron och kanalarmen mot Market Harborough

Slussning i nedersta kammaren

Slusstrappan sedd från nedersta slusskammaren

Slussning i nedersta kammaren

Slussning i nedersta kammaren

Stora nedre bassängen. Till höger skymtar svängbron och kanalarmen mot Market Harborough

Slussning i nedersta kammaren

Slusstrappan sedd från nedersta slusskammaren

Slussning i nedersta kammaren

Slussning i nedersta kammaren

På väg in i andra kammaren

Mötesplatesen mitt i slusstrappan

Möte mitt i slusstrappan

Möte mitt i slusstrappan

På väg in i andra kammaren

Mötesplatesen mitt i slusstrappan

Möte mitt i slusstrappan

Möte mitt i slusstrappan

Översta slusskammaren

Översta slusskammaren

Översta slussen med slassvaktarhuset

Slusstrappan från översta slussen

Översta slusskammaren

Översta slusskammaren

Översta slussen med slassvaktarhuset

Slusstrappan från översta slussen

Gammal järnpråm vid sluttande planets övre del

Kanalarmen in till övre delen av sluttande planet

Sluttande planets övre fundament från den nybyggda utsiktsplatsen

Gammal järnpråm vid sluttande planets övre del

Kanalarmen in till övre delen av sluttande planet

Sluttande planets övre fundament från den nybyggda utsiktsplatsen

Sluttande pplanet och dess nedre bassäng från utsiktsplatsen

Ett av sluttande planets spår sett uppifrån

Ett av sluttande planets spår sett uppifrån

Sluttande pplanet och dess nedre bassäng från utsiktsplatsen

Ett av sluttande planets spår sett uppifrån

Ett av sluttande planets spår sett uppifrån

Kronologi
Från The Foxton Inclined Plane Trust
1793 Leicestershire & Northamptonshire Union Canal börjar grävas söderut från Leicester.
1797 Bygget slutar vid Debdale nära Gumley.
1809 Kanalen byggs vidare till Market Harborough, vilket var ett av de ursprungliga förslagen på fortsättning av kanalen.
1810 The Grand Union Canal Company - nu kallat the Old Union - börjar bygga slussarna vid Foxton.
1814 Slussarna vid Foxton och kanalen vidare till Norton nära Daventry öppnas för trafik.
1884 The Grand Junction Canal Company köper Leicesters kanaler.
1898 Bygget av Foxtons sluttande plan börjar.
1900 Foxtons sluttande plan öppnas för trafik.
1909-1910 Slussarna i Foxton renoveras.
1911 Det sluttande planet stängs. Det blev för dyrt att hålla igång ångmaskonen dygnet runt.
1928 Sluttande planets alla delar demonteras och säljs som skrot.
1929 The Grand Union Canal Company tar över och har många planer på förbättringar.
1948 De flesta av Storbritanniens kanaler nationaliseras.
1963 Så gott som all kommersiell trafik försvann från kanalerna efter en osedvanligt sträng vinter. British Waterways Board bildades.
1967 Båtuthyrningsfirmor startas i Market Harborough och Foxton.
1980 Foxton Inclined Plane Trust bildas.
1989 Foxtons kanalmuseum öppnas i ett rekonstruerat hus där den gamla ångmaskinen tidigare fanns.
1998 Kanalområdet och slussdammarna restaureras.

Källor: Brian Roberts, Britain's Waterways, 2006. Peter L. Smith, Discovering Canals in Britain, 1997. L.A. Edwards, Map of the Inland Waterways of England and Wales, 1991. E. & R Bailey, The waterways of Britain and Europe, 1990. Charles Hadfield, British Canals, 1979. Pearson's Canal Companion for Oxford and Grand Union, 2006. Foxton Inclined Plane trust.


Sänd gärna kommentarer och fler länktips till:

Tryck här för att komma tillbaka till Europasidan.

 

Denna sida ändrades senast 12-11-12