Statistik för statens slussar 2005
Valtion sulkukanavien kautta kulkenut liikenne vuonna 2005

Kumo älvs sjösystem - Kokemäenjoen vesistö

Kanava
Kanal

Sulutuksia
Slussningar

Muroleen
Murole

3082

Herraskosken
Herraskoski

615

Lempäälän
Lempäälä

2 824

Valkeakosken
Valkeakoski

3 327

Kymmene älvs sjösystem - Kymijoen vesistö

Kanava
Kanal

Sulutuksia
Slussningar

Vääksyn
Vääksy

4 999

Kalkkisten
Kalkkinen

2 424

Vaajakosken
Vaajakoski

2 411

Kuhankosken
Kuhankoski

1 538

Kuusan
Kuusa

1 535

Kapeenkosken
Kapeekoski

1 043

Paatelan
Paatela

912

Neiturin
Neituri

819

Kiesimän
Kiesimä

820

Kerkonkosken
Kerkonkoski

845

Kolun
Kolu

507

Saima kanal - Saimaan kanava

Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Alusliikenne Mälkiä sulussa*
Slussningar Mälkiä*

Alusliikenne Pällin sulussa**
Slussningar Pälli**

Matkustajaliikenne
Antal passagerare totalt

Matkustajaa, josta läpikulkuliikenteessä
Antal passagerare genomfart

Kanavaristeilyillä
Antal passagerare kanalkryssning

Huviveneillä
Antal passagerare nöjesbåtar

2 228 270 ton

3 650

3 115

35 590

12 166

21 515

1 909

*Statistik över trafik på den finska delen av kanalen. **Statistik över genomfartstrafik på kanalen
*Tilasto kuvaa liikennettä Suomen puolella. **Tilasto kuvaa läpikulkuliikennettä

Saimas sjösystem - Saimaan vesistö

Kanava
Kanal

Tavaraliikenne, tonnia
Godstrafik, ton

Sulutuksia
Slussningar

Taipaleen
Taipale

524 363

3 600

Konnuksen
Konnus

399 714

2 700

Ahkionlahden
Ahkiolahti

69 184

646

Nerkoon
Nerkoo

66 076

561

Karjalankosken
Karjalankoski

1 080

Juankosken
Juankoski

1 152

Lastukosken
Lastukoski

708

Pilpan
Pilppa

1 972

Vihovuonteen
Vihovuonne

2 067

Kerman
Kerma

2 191

Karvion
Karvio

1 967

Varistaipaleen
Varistaipale

742

Taivallahden
Taivallahti

1 026

Joensuun
Joensuu

316 086

1 773

Kuurnan
Kuurna

217 934

983

Kaltimon
Kaltimo

217 934

702


Källor: Sjöfartsverket. - Lähde: Merenkulkulaitos

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Tryck här för att komma tillbaka till finska huvudsidan.
Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.


Denna sida ändrades senast

Tätä sivua on muutettu viimeksi