Slussarna i Telemarkskanalen

Lyfthöjd

Antal

Plats

5 m

1

Skien

10,3

3

Løveid/Skotfoss

10,7 m

3

Ulefoss

10 m

2

Eidsfoss

23 m

5

Vrangfoss

3 m

1

Lunde

3 m

1

Kjeldal

7 m

2

Hogga


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna pil för att komma tillbaka till sidan om Telemarkskanalen.

 

Denna sida ändrades senast 14-08-24