Straumens kanal

Mellan Bjørsvika och Framvaren i Lyngdalsfjorden går Straumens kanal. Djupet i kanalen är mellan 1,5 och 2,5 meter och det finns en svängbro över kanalen med en lägsta segelfri höjd på 2,4 meter. Denna bro öppnas på beställning vid bestämda tidpunkter varje dag.

Under senare delen av 1800-talet rensades sundet mellan fjorden och Framvaren flera gånger.
Omkring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen kanaliserades sundet för att ångfartyg skulle kunna ta sig igenom. Innan detta gjordes var sundet så smalt och trångt att även små båtar fick dras igenom vid lågvatten.

Från Listeid vid Framvaren till Sigersvoll vid Fredafjorden finns möjlighet till trailertransport av fritidsbåtar upp till 30 fots längd. Den röda streckande linjen på kartan.
Läs mer om detta här

Nu planeras även för en kanaltunnel från Framvaren till Fredafjorden. Den gröna linjen på kartan.
Läs mer om detta här


Skylt vid kanalbron om naturreservatet

Kanaslen söderut från born

Med en vev går det häör att öppna bron manuellt

Kanalen norrut från bron

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Bron sedd från västra sidan

Bron från söder

Bron kan även manövreras med hydralik

Kanalen söderut.

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm


Källor: Den Norske Los, Bind 2b, 1999. Heradbygda.no Egna iakttagelser på plats 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02