Lista kanaltunnel

Den gröna linjen på kartan.
Midt på 1800-tallet utredet Stortinget kanaler både over Spangereid og Listeid. Begge ble tegnet og kostnadsberegnet. Men det ble ikke flertall for planene.
Det er nå tatt nytt initiativ for å få bygget en kanal i tunnel for båtfolket fra Sigersvoll i Fedafjorden til Listeid ved Framvaren på Lista. Da kan båtfolk gå innaskjærs fra Flekkefjord til Spangereid. Spangereidkanalen gjør det lettere for småtbåtfolket å passere værharde Lindesnes. Mange mener det er enda verre å ta seg rundt Lista. Anleggsentreprenører har sett på en tunnelkanal. Med en tunnel på mellom 1200 og 1300 meter kan prosjektet realiseres for under 50 millioner kroner. Man velger å gå gjennom fjellet i stedet for å la kanalen gå i dalen like ved. Årsaken er at det er såpass stor høydeforskjell i dalen, cirka 25 meter, at en kanal med sluser ikke er noe godt alternativ. En tunnel blir bedre og billigere fordi det ikke er nødvendig med all infrastrukturen som må til ved en veitunnel. Her er det bare å sprenge en råtunnel, fylle den med vann og gjøre den nødvendige sikringen. En tunnel kan realiseres ett års tid etter byggestart. Man ser for seg en kanal med ti meters bredde og 4,5 meters høyde over vannflaten. Det er samme dimensjonering som Spangereidkanalen. En kanaltunnel vil gå litt nord for der det har vært båttrekk i mange år. Det blir romantisk og spennende for båtfolket å seile inn i en grotte midt i tunnelen når de skal ferdes mellom Vestlandet og Sørlandet.
Men tunnelplanene møter også motforestillinger fra Fylkesmannes miljøavdeling, fordi Framvaren er med i arbeidet med en nasjonal verneplan for marine områder og kan bli fredet i løpet av noen år. Framvaren har svært lavt saltinnhold i vannet, noe som kan bli radikalt endret ved gjennomstrømming av saltvann fra Fedafjorden.

Vyer över sjön Framvaren från den smala landsvägen på dess södra sida

Fjorden Framvaren är djup med få grund. Enligt Den Norske Los är den väl värd ett besök.

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Båttrekket over Listeidet

Den streckade röda linjen på kartan.
Det er organisert båttrekk fra Sigersvoll ved Fedafjorden til Listeid ved Framvaren. Til Framvaren går Straumens kanal fra sør. Sommeren 2007 var en middels sesong. Spangereid-kanalen ga ingen økning i trafikken. Båter fra Flekkefjord og Hidra utgjorde den største trafikken. På de beste dagene i fellesferien fraktet Eilef Liland opptil 11 båter mellom Sigersvoll og Listeid. Men sesongen 2007 viste at båttrekket over Listeid er blitt mer kjent. En dag midt i juli ble trekket brukt av fire familier fra Bergen, etter at de hadde feriert på Sørlandet, opplyser Turid Liland. Ekteparet Turid og Eilef Liland er i gang med sin femte båttrekk-sesong. De hadde en meget god sesong i 2005 med 175 trekk. Fra 6. juli 2007 var det store svingninger i trafikken, som ikke kom opp på det nivået den burde ha vært. På noen dager med stygt vær kom det ikke en båt til Listeid og Sigersvoll. Andre dager var det god trafikk. Ekteparet Liland håper antall trekk kan bli på omtrent samme nivå som i fjor. Da ble i alt 125 båter trukket over land. Båttrekket er åpent hele dagen i sommerferien for båter opptil ca. 30 fot.

Reklamskylt för båt-trekket vid bryggan i Framvaren

Bryggan och rampen vid Framvaren

Vy från bryggan mot land. Den smala vägen där transporten sker ses till vänster.

Picknick på stenbryggan

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

 

Framvaren har förbindelse mot havet söderut via Straumens kanal.
Den heldragna röda linjen på kartan.
Läs mer om den härKällor:Den Norske Los, del 2B. NRK Sørlandet 9. juli 2007, Farsunds Avis 11. juli og 12. juli 2007 och NRK Sørlandet 27. juli 2007. Egna iakttagelser på plats 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02