Spangereidkanalen

De gamla vikingarnas Lindesnes kanal genom Spangereid har nu fått sin moderna efterföljare. Sommaren 2007 öppnades den nya Spangereidkanalen för trafik. Den skedde den 5 juli av 70-årsjubilerande drottning Sonja.

Ända sedan den vikingatida kanalen blev obrukbar på grund av landhöjningen, har ortsbefolkningen drömt om en ny kanal för att slippa ta sig runt den ökända Lindesnäshalvön. Vid dess sydspets är vädret oförutsägbart och hårt. Många skeppsbrott har skett där, varför en ny kanal genom Spangereid varit efterlängtad.
Många förslag har kommit under århundradenas lopp. Det påstås att man började gräva på 1500-talet, men men tvingades ge upp då man stötte på fast berg. Det finns spår i omgivningarna som påstås vara från dessa grävningar.
Under 1800-talet föreslogs byggandet av en kanal flera gånger. Men ingenting hände.
Det som satte fart på planerna var att förstekonservator Frans-Arne Stylegar år 2001 satte spaden i marken och fann bevis på den gamla vikingatida kanalen. Då vaknade dagens ledande män och började undersöka möjligheterna för en ny kanal.
Hösten 2003 avsatte Lindesnes kommun pengar för en förstudie om möjligheterna att bygga en kanal vid sidan om den gamla kanalen.
Avsikten var att skapa en säkrare väg framför allt för fritidsbåtar. Målet var att komma igång med arbetena under 2004 eller möjligen 2005, men först våren 2006 togs det första spadtaget till en ny Spangereidkanal.

Den gamla kanalen gick mellan Lenefjorden och Njervefjorden. Vid Njervefjorden är det numera ett naturreservat så den nya kanalen går i stället från Lenefjorden till Bålyhavn. Totalt är den nya kanalen 930 meter lång, djupet är 2 meter och bredden varierar mellan 12 och 20 meter.
Tre broar har byggts över kanalen. Dels en gångbro och dessutom två vägbroar. Dessa medger en lägsta seglingsfri höjd på 4,5 meter.
Den totala kostnaden för kanalen beräknades till cirka 40 miljoner NKR.

Lär mer om den historiska Lindesneskanalen.

Minnessten med drottning Sonjas namnteckning.

Nossra kanalbron

Kanalvy söderut från norra kanalbron

Kanalen och den norra bron sedd från parkeringen vid kanalens mitt.

© Bilderna tagna 2010 av Bosse Arnholm

Vy söderut från norra bron

Kanalen sedd mot söder

Kanalen sedd mot söder

Kanalen mot norr

© Bilderna tagna 2010 av Ingrid Arnholm


Källor: Spangereidkanalen.no. Flera artiklar ur lokala tidningar. Teknisk Ukeblad och Inge-Jarl Wilhelmsen, via e-post 2003. Egna iakttagelser på plats 2010.

Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-08-02