Lindesneskanalen

Enligt hörsägen i Lindesnestrakten fanns en vikingatida kanal över näset. På en karta från 1724 finns "Groben" utsatt. Och i en rättsprocess som startade på 1500-talet, men inte avgjordes förrän på 1700-talet, hävdades att gränsen mellan två fastigheter gick i kanalen, men ingen hade någonsin sett en båt där.
Det finns experter som anser denna kanal byggdes någon gång mellan 400 och 550 e.Kr. Om detta stämmer är Lindesneskanalen den äldsta kända kanalen i norra Europa.
År 2001 satte förstekonservator Frans-Arne Stylegar spaden i marken och fann bevis för att bygdens folk hade rätt. 12 kilometer norr om Lindesnes fyr, mellan Lenefjorden och Njervefjorden fann han den 500 meter långa, 12 meter breda och två meter djupa kanalen.
År 2005 genomfördes en större utgrävning som bland annat visade att den gamla kanalen, åtminstone bitvis, varit kantskodd med stenhällar.
Tack vare denna kanal slapp vikingarna att segla runt Lindesnes som är ökänt för sitt hårda väder.

Denna kanal har en like i Kanhavekanalen över ön Samsö i Danmark. Även där var det vikingarna som grävde och den kanalen är tidsbestämd till år 726.
Enligt tidningen Dagbladet säger Frans-Arne Stylegar att den norska kanalen är som en blåkopia av den danska.
Nämnas bör även Vikingakanalen på Isle of Skye i Skottland. Enligt sägnen och en gammal släktkrönika skall denna kanal vara byggd av vikingar.

Hösten 2003 avsatte Lindesnes kommun pengar för en förstudie om möjligheterna att bygga en ny kanal vid sidan om denna gamla. Avsikten var att skapa en säkrare väg framför allt för fritidsbåtar. Målet var att komma igång med arbetena under 2004 eller möjligen 2005, men först på våren 2006 togs det första spadtaget till Spangereidkanalen som öppnades för trafik redan under 2007.
Lär mer om Spangereidkanalen.


Karta från 1794 visar tydliga spår efter den gamla kanalen. Under 1900-talet fylldes dessa spår gradvis igen.

Bild från utgrävningen 2005

Bild från utgrävningen 2005

Skylt vid nya kanalen med text om den gamla kanalen

Skylt vid nya kanalen med text om den gamla kanalen

© Utgrävningsbilderna tagna av Frans-Arne Stylegar. © Skyltbilderna tagna av Bosse Arnholm


Källa: Artikel i tidningen Dagbladet den 10 juni 2001. Inge-Jarl Wilhelmsen, via e-post 2003. Egna iakttagelser på plats 2010.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för nordiska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 16-11-20