Valkeakoski kanal - historiska bilder
Valkeakosken kanava

Dessa bilder kommer från Ari Siréns bildsamling.

Vattenbussen m/s Birger Jaarl ägd av Laiva Oy Matkailu på kanalen i skiftet  mellan 1940- och 1950-talen.

Den nedre kanalen på 1890-talet. I bakgrunden s/s Roine och Neptun  III (numera Mallasvesi).

Slussen fylls via övre porten.

Slussen fylls via övre porten.

Vattenbussen m/s Birger Jaarl ägd av Laiva Oy Matkailu på kanalen i skiftet mellan 1940- och 1950-talen.

Den nedre kanalen på 1890-talet. I bakgrunden s/s Roine och Neptun III (numera Mallasvesi).

S/S Hämeenlinna kommer ut ur kanalen på slutet av 1920-talet. Fartyget trafikerade senare Näsijärvisjön med namnet S/S Vankavesi.

Det första fartyg som den 30 juni 1955 passerade den nya kanalen var bogseraren Wellamo som ägdes av en lokal pappersfabrik Yhtyneet Paperitehtaat.


Kanalen på 1920-talet vid den nedre slussen.

Den gamla kanalen under kanaldagen den 2 juli 2004 och gamla fartyg.

S/S Pälkäne på den gamla kanalen på 1910-talet.

Den övre kanalen och i bakgrunden den öppningsbara bron.

Kanalen på 1920-talet vid den nedre slussen.

Den gamla kanalen under kanaldagen den 2 juli 2004 och gamla fartyg.

S/S Pälkäne på den gamla kanalen på 1910-talet.

Den övre kanalen och i bakgrunden den öppningsbara bron.Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16