Kanalerna i Västra Nyland
Kanavia Länsi-Uudellamaalla

Kymmene älvs projekt Päijjänne-Helsingforsprojektet Luonnonmaa kanal Träsk kanal Kanalerna i Västra Nyland Pickala å Väänteenjoki sluss Helsingfors kanaler Kitö kanal Fladan Jumalsund kanal Stråka kanal Kivisalmi sund

 


Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast