Skatuddskanalen
Katajanokan kanava

Kanalens mynning vid Södra hamnen. I bakgrunden ligger Presidentslottet.

Kanalen mot nordöst och bron till Skatuddskajen.

Kanalen mot nordöst och Kanalgatans bro från Skatuddskajens bro.

Kanalens mynning vid Södra hamnen. I bakgrunden ligger Presidentslottet.
© © Bild: Mika Muhli

Kanalen mot nordöst och bron till Skatuddskajen.
© Bild: Mika Muhli

Kanalen mot nordöst och Kanalgatans bro från Skatuddskajens bro.
© Bild: Mika Muhli

Kanalens mynning vid Norra hamnen som syns på bakgrunden

Kanalen mot sydväst sedd från mynningen vid Norra hamnen.

Kanalgatans bro över kanalen.

Kanalens södra mynning sedd från Kanalsgatans bro.

Kanalens mynning vid Norra hamnen som syns på bakgrunden
© Bild: Mika Muhli

Kanalen mot sydväst sedd från mynningen vid Norra hamnen.
© Bild: Mika Muhli

Kanalgatans bro över kanalen.
© Bild: Mika Muhli

Kanalens södra mynning sedd från Kanalsgatans bro.
© Bild: Mika MuhliKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16