Soskua sluss
Soskua sulku

Soskua sluss  sedd från uppströms.

Soskua sluss och väntbryggan.

Vy nedströms från Soskua sluss.

Soskua sluss sedd från uppströms.

Soskua sluss och väntbryggan.

Vy nedströms från Soskua sluss.

© Bilderna tagna av Matti Lahdenperä, 2008

Saima kanals museum ligger vid Mälkiä och Mustola slussar.
Där kan man bekanta sig med kanalkonstruktioner och -byggnader från olika tidsåldrar. Utställningen om Saima kanals historia finns i det hus som tidigare tillhörde distriktschefen. Huset byggdes år 1845 och dess värdefulla gård har nyligen renoverats. I uthuset finns en utställning om Suvorovs kanaler.


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tillbaka till huvudsidan om Saima kanal.

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16