Saima kanals slussprofilKällor: Nordisk Familjebok från 1927. Uppslagsverket Finland, 1983.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till Saimas huvudsida.
Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16