Mustola sluss
Mustola sulku

Mustola sluss sedd från uppströms
Mustola sluss sedd från uppströms.
© Bild Matti Lahdenperä

Saima kanals museum ligger vid Mälkiä och Mustola slussar.
Där kan man bekanta sig med kanalkonstruktioner och -byggnader från olika tidsåldrar. Utställningen om Saima kanals historia finns i det hus som tidigare tillhörde distriktschefen. Huset byggdes år 1845 och dess värdefulla gård har nyligen renoverats. I uthuset finns en utställning om Suvorovs kanaler.


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tillbaka till huvudsidan om Saima kanal.

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16