Mälkiä sluss
Mälkiän sulku

 

Minnesmärken vid Mälkiäslussen

Minnesmärke i Mälkiä över byggandet av Saima kanal.

Saima kanal byggdes om 1963 - 1968

Generalguvernör Mensikov påbörjade detta märkvärdiga arbete

Mälkiä 1927 - 1933 och 1965 - 1968

Minnesmärke i Mälkiä över byggandet av Saima kanal. Texten på svenska: "Den gamla Saimakanalen byggdes i delar 1845 - 1856. Skillnaden i vattennivåer mellan Saimaa och Finska viken är cirka 76 meter. Den gamla kanalen hade 28 slussar. I Mälkiä fanns en sluss med tre slusskammare."

"Saima kanal byggdes om 1963 - 1968". Texten under rubriken är oläsbar.

"Generalguvernör Mensikov påbörjade detta märkvärdiga arbete"

"Mälkiä 1927 - 1933 och 1965 - 1968"

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 1999

Bilder från den äldre Mälkiäslussen

Den gamla slussens nedre port

Den gamla museikanalen nära den nuvarande Mälkiäslussen.

Den nedre porten vid Mälkiä gamla sluss

Nivåreglering av den gamla slussen

Den gamla slussens nedre port

Den gamla museikanalen nära den nuvarande Mälkiäslussen.

Den nedre porten vid Mälkiä gamla sluss

Nivåreglering av den gamla slussen

© Bilderna tagna av Pekka Linnavirta

Gamla slussens mynning uppströms och kanalen mot den nya slussen i bakgrunden.

Slusstrappan sedd nedströms

Mälkiäs gamla sluss sedd uppströms.

Stenarbeten i den gamla slussen.

Gamla slussens mynning uppströms och kanalen mot den nya slussen i bakgrunden.

Slusstrappan sedd nedströms.

Mälkiäs gamla sluss sedd uppströms.

Stenarbeten i den gamla slussen.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 1999

Bilder från Mälkiä nuvarande sluss

M/s Aldebaran och m/s Mermaid vid väntbryggan vid Mälkiä sluss.

Den övre porten vid Mälkiä sluss. M/s Dependia på väg in i slussen.

Den nedre porten vid Mälkiä sluss är öppen och m/s Fortland går in i slussen.

M/s Aldebaran och m/s Mermaid vid väntbryggan vid Mälkiä sluss.

Den övre porten vid Mälkiä sluss. M/s Dependia på väg in i slussen.

Den nedre porten vid Mälkiä sluss är öppen och m/s Fortland går in i slussen.

© Bilderna tagna av Mika Muhli

M/s Fortland kommer ut ur övre slussporten vid Mäikiä sluss..

Trafik i Saima kanal i början av vintern. M/s Meteor vid väntbryggan vid Mälkiä sluss under julen.

M/s Fortland kommer ut ur övre slussporten vid Mälkiä sluss..

Trafik i Saima kanal i början av vintern. M/s Meteor vid väntbryggan vid Mälkiä sluss under julen.

© Bilderna tagna av Mika Muhli

Den nedre porten vid Mälkiä sluss är öppen och m/s Fortland går in i slussen.

M/s Schokland går in i Mälkiä sluss från Saimaa

M/s Schokland fortsätter resan nedströms från Mälkiä sluss

Kanalen och järnvägsbron vid kanalens övre mynning.

M/s Schokland går in i Mälkiä sluss från Saimaa

M/s Schokland fortsätter resan nedströms från Mälkiä sluss

© Bilderna tagna av Pekka Linnavirta

 

Kanalen sedd uppströms med bron för landsväg nummer 6

Den nya slussen och dess övre port

Mälkiäslussens nedre port

Kanalen nedströms mot Mustola sluss

Kanalen sedd uppströms med järnvägsbron i bakgrunden.

Den nya slussen och dess övre port

Mälkiäslussens nedre port

Kanalen nedströms mot Mustola sluss

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen, 1999

 

Lastfartyg i Mälkiä sluss.

Lastfartyget m/s Koriangi fortsätter resan uppströms efter Mälkiä sluss.

Den bastanta nedre porten av Mälkiä sluss.

Lastfartyg väntar vid kajen och en turistbåt kommer till Mälkiä sluss.

Lastfartyg i Mälkiä sluss.
© Bild Kimmo Rantanen

Lastfartyget m/s Koriangi fortsätter resan uppströms efter Mälkiä sluss.
© Bild Kimmo Rantanen

Den bastanta nedre porten av Mälkiä sluss.
© Bild Matti Lahdenperä

Lastfartyg väntar vid kajen och en turistbåt kommer till Mälkiä sluss.
© Bild Matti Lahdenperä

 

Våren har kommit och trafiken har börjat efter vinter fastän det finns alltjämt  is i kanalen.

När isbrytare hade öppnat leden våren 2009 blev m/s Pernille det första fartyget i kanalen.

Isbrytaren Protector öppnar leden genom kanalen i slutet av mars år 2009.

Svängdammen ovanför Mälkiä sluss.

Våren har kommit och trafiken har börjat efter vinter fastän det fortfarande finns is i kanalen.

När isbrytare hade öppnat leden våren 2009 blev m/s Pernille det första fartyget i kanalen.

Isbrytaren Protector öppnar leden genom kanalen i slutet av mars år 2009.

När kanalen uppbyggdes på 1960-talet krävde Sovietunionen säkerhetsdammar för att förhindra översvämningen om slussportar skulle gå sönder. Svängdammen på bilden ligger ovanför Mälkiä sluss. Det finns även två andra sådana dammar längre ner i kanalen.

© Bilderna tagna 2009 av Pekka Hömppi

Saima kanals museum ligger vid Mälkiä och Mustola slussar.
Där kan man bekanta sig med kanalkonstruktioner och -byggnader från olika tidsåldrar. Utställningen om Saima kanals historia finns i det hus som tidigare tillhörde distriktschefen. Huset byggdes år 1845 och dess värdefulla gård har nyligen renoverats. I uthuset finns en utställning om Suvorovs kanaler.


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tillbaka till huvudsidan om Saima kanal.

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16