Lempäälä kanal

Rikala kanal

Det var meningen att med Rikala kanal öppna en vattenväg mellan Pyhäjärvi och Vanaja i Kokemäenjokis sjösystem. Kanalen blev aldrig färdig och senare byggdes i stället Lempäälä kanal mellan Pyhäjärvi och Vanaja.
Rikala kanal är det enda slusskanalprojekt som den svenska staten startat i Finland. Meningen var att förbinda Rikalanjärvi vid Pyhäjärvi med Korteselkä vid Vanaja. Kanalen ligger endast några kilometer söder om Lempäälä kanal.
Det var Gustav III som befallde att kanalen skulle byggas, detta sedan han under 1775 bekantat sig med trafikförhållandena i Finland. Kanalbygget startades 1778.
Det finns inte mycket information om bygget kvar, men efter vad man vet stötte bygget på stora svårigheter då den uppgrävda jorden varje år störtade ner i den utgrävda kanalfåren. Bara en halv av den cirka två kilometer långa kanalen hade grävts färdig 1786.
Det var huvudsakligen soldater som grävde kanalen, men när kriget mot Ryssland bröt ut 1788 kunde de inte längre delta i arbetena. Bygget fortsattes med lokala arbetare till den kommande våren då det avbröts och sedan aldrig fortsattes. Rikala kanal förblev ofullbordad.
Planerna var att bygga en 24 meter lång och 4,5 meter bred sluss med en teknik liknande den som användes vid slussarna i Trollhätte kanal. Tanken var att bygga slussen av sten.
Man kan än idag se spår av Rikala kanal, delvis som ett vattenfyllt dike och delvis som en helt torr utgrävning.

Tarmo Hurskainen © 2005

Kanalen mot Hulausjärvi sjö.

Kanalen mot Vånåsjö.

© Bilderna tagna av
Antti Rakkolainen 2011

Kanalen mot Hulausjärvi sjö.

Kanalen mot Vånåsjö.

 


Källor: Turkka Myllykylä: Suomen kanavien historia, Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast